Vraag & antwoord

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 26-07-2019

Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling?  De precieze behandeling hangt af van...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 26-07-2019

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Heeft zieke oproepkracht recht op loondoorbetaling?

Flexwerkers | Publicatiedatum 26-07-2019

Een oproepkracht gaat binnenkort onder het mes en heeft daarna drie maanden hersteltijd. Heeft hij recht op ziekengeld? Bij flexibele arbeidskrachten is het contract...

Kan een zieke werknemer een nieuw contract krijgen?

Ziektewet | Publicatiedatum 24-07-2019

Een werknemer die langer dan 104 weken ziek is en fulltime werkte, krijgt geen WIA maar wel WW. Hij kan lichter werk verrichten. Moet hij dan een nieuw contract ontvangen?...

Heeft een werknemer bij ziekte nog recht op de dertiende maand?

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 24-07-2019

Een zieke werknemer krijgt bij ons zijn dertiende maand niet uitbetaald. Klopt het dat je bij ziekte geen recht meer hebt op de dertiende maand? Een medewerker die arbeidsongeschikt...

Kan de OR extra verlofregelingen afdwingen?

Verlofregelingen | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze OR pleit voor extra faciliteiten voor de werknemers die mantelzorg verlenen. Hoe is het zorgverlof wettelijk geregeld? Een werknemer kan zorgverlof krijgen voor...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Projectmanagement | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen. Nu zijn we benieuwd wat de rechten en plichten van de werknemer zijn in het derde jaar van arbeidsongeschiktheid....

Geldt er een termijn voor het intrekken van een opdracht voor een oproepkracht?

Oproepkrachten | Publicatiedatum 22-07-2019

Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten te voorkomen? Momenteel is er wettelijk...

Wanneer verandert kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | Publicatiedatum 22-07-2019

Een werknemer heeft kortdurend zorgverlof opgenomen voor zijn moeder. Vanaf wanneer wijzigt dit kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof? In de Wet arbeid en zorg...

Mogen zwangerschapscontroles tijdens werktijd plaatsvinden?

Zwangerschap | Publicatiedatum 22-07-2019

Mogen zwangerschapscontroles van een werkneemster tijdens werktijd plaatsvinden? Behoudt ze tijdens een controle het recht op loon? Een zwangere werkneemster moet af...