Vraag & antwoord

Waar werkt het wettelijk minimumloon allemaal in door?

Minimumloon | 22-01-2024

Als het wettelijk minimumloon stijgt, moeten we werknemers die het minimumloon verdienen meer gaan betalen. Maar waar heeft zo'n verhoging verder gevolgen voor? Het minimum...

Krijgen BBL'ers het volledige wettelijk minimumloon?

Minimumloon | 22-01-2024

Moeten we de BBL’ers die bij ons in dienst komen ook het volledige wettelijk minimumjeugdloon uitbetalen of gelden er voor hen andere bedragen? Als uw organisatie...

Moet ik een 20-jarige die 21 wordt direct meer loon betalen?

Minimumloon | 22-01-2024

Ik heb onlangs een 20-jarige vakantiekracht aangenomen die het minimumloon verdient. Moet ik direct meer loon gaan betalen als zij 21 jaar wordt? Werkgevers zijn verplicht...

Geldt het minimumloon ook voor werknemers in het buitenland?

Minimumloon | 16-01-2024

Onze organisatie heeft ook werknemers in het buitenland. Geldt het Nederlandse minimumloon ook voor hen? Maakt het daarbij nog uit in welk land ze werken, en wat daar...

Is het uitbetalen van stukloon toegestaan?

Minimumloon | 02-01-2024

In onze organisatie hebben we bepaalde werkzaamheden die we graag per product zouden betalen. Mogen we het loon van werknemers laten afhangen van hoeveel producten ze...

Hoe rekenen wij minimumuurloon om naar maandloon?

Minimumloon | 28-11-2023

Wij betalen een aantal werknemers het wettelijk minimumloon. Hoe rekenen wij vanaf 1 januari 2024 het minimumloon per uur om naar een maandloon? Per 1 januari 2024 geldt...

Wat zijn de gevolgen als u loon niet giraal uitbetaalt?

Minimumloon | 17-07-2023

Wat zijn de gevolgen als onze onderneming het loon niet giraal aan de werknemers uitbetaalt, zoals is voorgeschreven door de wet? Iedere onderneming moet door de invoering...

Wordt het jeugd-LIV nou wel of niet afgeschaft?

LKV en (jeugd-)LIV | 28-02-2023

Ik hoorde dat het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) wordt afgeschaft, maar ook dat er meer budget voor de regeling komt. Hoe zit het precies? Het lage-inkomensvoordeel...

Moeten we vakantiegeld betalen over overuren?

Beloning | 22-07-2022

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiegeld over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe...

Geldt het minimumloon voor alle werknemers?

Minimumloon | 03-05-2021

Deze zomer krijgen een aantal kinderen van werknemers een vakantiebaantje in onze organisatie. Is er een minimumbedrag dat we aan deze jongeren moeten uitbetalen? Het...