Vraag & antwoord

Wanneer is sprake van een valutarisico?

Financiering | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze onderneming wil in het buitenland zakendoen. Wanneer lopen we een valutarisico? Een valutarisico loopt u als u zakendoet in landen met een andere munteenheid dan...

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 24-07-2019

Vanwege de veranderingen in de Wet milieubeheer wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen? Organisaties die meer dan...

Heeft de OR adviesrecht op de benoeming van een lid van de raad van toezicht?

Adviesrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

Heeft de OR adviesrecht op de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht? De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van een stichting of...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Moeten we agressie van klanten ook melden bij Inspectie SZW?

Agressie op het werk | Publicatiedatum 22-07-2019

Zijn we verplicht om verbale of non-verbale agressie van klanten of bezoekers van onze organisatie te registreren en melden bij Inspectie SZW? Of u agressief gedrag van...

Wat is XBRL-taxonomie?

Standard Business Reporting (SBR) | Publicatiedatum 17-07-2019

Nu Standard Business Reporting steeds meer de standaard wordt, valt ook het begrip XBRL-taxonomie vaak. Wat is dat precies? XBRL staat voor Extensible Business Reporting...

Moeten we agressie van bezoekers melden bij Inspectie SZW?

Inspectie SZW | Publicatiedatum 10-07-2019

Zijn we verplicht om verbale of non-verbale agressie van klanten of bezoekers van onze organisatie te registreren en te melden bij Inspectie SZW? Of u agressief gedrag...