Vraag & antwoord

Mag OR-voorzitter blijven na herindiensttreding?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 22-07-2019

Onze OR-voorzitter is onlangs met pensioen gegaan. Drie maanden later is hij echter weer in dienst getreden voor tien uur per week. Is hij nu nog steeds voorzitter? Op...

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | 22-07-2019

We zijn bezig met het wijzigen van een aantal functieomschrijvingen vanwege een reorganisatie. Moeten we die wijzigingen voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Moet de OR verplicht een arbocommissie instellen?

Ondernemingsraad | 10-07-2019

Onze organisatie heeft een ondernemingsraad. Is hierbij een arbocommissie verplicht? Wat kun je daarmee? Is dit een vaste of een onderdeelcommissie? Het instellen van...