Vraag & antwoord

Is ontslag op staande voet mogelijk na diefstal door werknemer?

Fraude | 27-02-2024

Wij hebben u ontdekt dat een collega zich iets onrechtmatig heeft toegeëigend en ons dus bestolen heeft. Wat moet er met de werknemer gebeuren? Het is enorm verleidelijk...