Vraag & antwoord

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen?

Studiekosten | 27-03-2024

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval...

Wat is er nodig voor goede samenwerking tussen werknemers en AI?

Werken met AI | 27-03-2024

Onze werknemers zullen steeds meer met Artificial Intelligence (AI) gaan werken. Welke vaardigheden hebben zij daarvoor nodig? En voor welke taken blijven we mensen nodig...

Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Opleiding en ontwikkeling | 19-01-2024

Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven? Als een werknemer een studie...

Ontwikkeltraject en verbetertraject: wat is het verschil?

Disfunctioneren | 16-10-2023

We hebben binnen onze organisatie een werknemer die niet functioneert zoals we dat willen. Hij weigert echter aan een verbetertraject mee te werken. Hij zegt dat hij...

Hoe kunnen we studiekosten bruto inhouden?

Werkkostenregeling (WKR) | 26-06-2023

Onze onderneming neemt niet alle opleidingkosten van werknemers voor haar rekening. Waar het fiscaal mogelijk is, willen we de werknemer wel graag tegemoetkomen in de...

Geldt de beroepseis van permanente educatie voor accountants in alle gevallen?

Opleiding en ontwikkeling | 31-08-2022

Een van de beroepseisen voor financials is permanente educatie. Geldt dit ook voor accountants die in het buitenland werken, van functie veranderen of als pensionado...

Mag ik de kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | 10-08-2022

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Heeft de werknemer...

Glijdende schaal bij scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen?

Transitievergoeding | 09-08-2022

Is er voor scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen een glijdende schaal mogelijk, net zoals in een studiekostenbeding? Onder voorwaarden mag u de transitievergoeding...

Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 09-08-2022

We moeten een werknemer ontslaan, terwijl we pas in hem hebben geïnvesteerd door een opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen...

Wat is het gevolg van het niet-naleven van de scholingsplicht?

Opleiding en ontwikkeling | 27-06-2022

Per 1 augustus 2022 hebben we als organisatie te maken met aanvullende regels voor onze scholingsverplichting, die inhoudt dat een wettelijk verplichte opleiding...