Vraag & antwoord

Waar moet ik op letten bij competentiemanagement?

Competenties | Publicatiedatum 29-07-2019

Als we competentiemanagement willen invoeren in de organisatie om vaardigheden en talenten van werknemers beter te ontwikkelen, waar moeten we dan op letten? Het doel...

Mogen we studiekosten inhouden op de eindafrekening?

Studiekosten | Publicatiedatum 26-07-2019

Klopt het dat wij studiekosten niet op het reguliere maandloon van de werknemer mogen inhouden, maar wel op zijn afrekening bij uitdiensttreding? Bij werknemers die uit...

Welke aandachtspunten zijn er bij het ontwikkelen van jonge werknemers?

Opleiding en ontwikkeling | Publicatiedatum 26-07-2019

Ons personeelsbestand is nogal ‘op leeftijd’, maar nu komen er enkele veertigminners in dienst. Waarmee moeten wij rekening houden bij de ontwikkeling van...

Mag een werkgever alle hotelkosten vergoeden?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 24-07-2019

Vanwege een studie of opleiding moeten werknemers soms overnachten in een hotel. Mag de werkgever alle hotelkosten vergoeden of zit er een maximum aan de vergoeding?...

Is de subsidie praktijkleren ook beschikbaar voor een leer-werkplek vanuit het vso?

Subsidieregeling praktijkleren | Publicatiedatum 22-07-2019

Kunnen wij subsidie krijgen als we een leer-werkplek hebben aangeboden aan een leerling uit het voortgezet speciaal onderwijs? De subsidieregeling praktijkleren houdt...

Krijgen BBL'ers het volledige wettelijk minimumloon?

Minimumloon | Publicatiedatum 22-07-2019

Moeten we de BBL’ers die bij ons in dienst komen ook het volledige wettelijk minimumjeugdloon uitbetalen of gelden er voor hen andere bedragen? Als uw organisatie...

Wat kunnen we doen als bestuurder het adviesrecht negeert voor ondernemingsplannen?

Adviesrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

Uit het meerjarig ondernemingsplan bleek dat er een flinke uitbreiding zal plaatsvinden. Dit besluit is genomen zonder onze OR om advies te vragen. We overwegen stappen...

Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht bij 21 werknemers?

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) | Publicatiedatum 22-07-2019

We hebben 21 werknemers in dienst. Zijn we nu verplicht om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aan te wijzen of hoeft dat niet omdat we minder dan 25 werknemers hebben?...

Moet de werknemer zijn verzoek om ouderschapsverlof motiveren?

Ouderschapsverlof | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij ontvingen onlangs een verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof, maar zonder motivatie. Is die niet verplicht? Uw medewerker heeft veel vrijheid bij de opname...

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | Publicatiedatum 22-07-2019

We zijn bezig met het wijzigen van een aantal functieomschrijvingen vanwege een reorganisatie. Moeten we die wijzigingen voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...