Vraag & antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 29-07-2019

Hoe werken de regels omtrent het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting precies? Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting...

Wat telt mee voor een jubileumuitkering?

Loonadministratie | Publicatiedatum 26-07-2019

Welke loonbestanddelen moeten wij meetellen voor een jubileumuitkering voor onze werknemer? Een jubileumuitkering bij 25 en 40 jaar diensttijd mag u onbelast geven, zonder...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 26-07-2019

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Kan ik advocaatkosten echtscheiding aftrekken?

Echtscheiding | Publicatiedatum 24-07-2019

Kan ik de door mij gemaakte advocaatkosten bij het afwikkelen van mijn echtscheiding aftrekken in mijn aangifte IB? Advocaatkosten bij een scheiding zijn alleen fiscaal...

Hoe ga ik om met duurzaamheid op de financiële afdeling?

MVO | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze onderneming heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Wat kunnen we daarmee op de financiële afdeling? Als een onderneming ambities heeft op het gebied...

Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

Pensioen in eigen beheer | Publicatiedatum 24-07-2019

Onlangs heb ik mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Die mag ik toch jaarlijks ophogen met een bepaald rentepercentage? U heeft besloten...

Mogen we bedragen inhouden op het loon?

Minimumloon | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris. Moeten we hierbij ook rekening...

Wat gebeurt er met levenslooptegoed bij uitdiensttreding?

Loonadministratie | Publicatiedatum 22-07-2019

Als een werknemer uit dienst gaat zonder nieuwe werkgever, kan hij dan levenslooptegoed opnemen en zijn daar dan sociale premies over verschuldigd? Uw organisatie heeft...

Mogen we gegevens over het kind van een werknemer bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Als een werknemer een kind krijgt, wat moeten we dan doen met de gegevens die we daarover ontvangen? Mogen we die bewaren of niet? In veel organisaties is het een standaardvraag...

Zijn we verplicht om partnerpensioen uit te keren?

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 22-07-2019

Kortgeleden is een werknemer van onze organisatie overleden. Zijn partner vroeg nu om uitbetaling van het partnerpensioen. Maar dat had de werknemer niet opgebouwd. Moeten...