Vraag & antwoord

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 31-05-2023

Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht? Een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) moet vooraf worden...

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-04-2023

Is de Autoriteit Persoonsgegevens ook de toezichthouder als wij persoonsgegevens van bijvoorbeeld Belgische of Duitse klanten verwerken? De AVG verlangt dat organisaties...

Moet een organisatie bepaalde data onversleuteld beschikbaar houden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-04-2023

Mag een organisatie alle data versleutelen, of moet sommige informatie volgens de wet in een leesbaar formaat opgeslagen zijn? Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst of...

Kunnen wij een psycholoog aanbieden aan werknemers?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 07-03-2023

Wij hebben opgevangen dat er werknemers zijn die graag eens met een psycholoog zouden praten. Kunnen wij dat als organisatie ook aanbieden? Er zitten weinig beperkingen...

Mag het e-mailaccount van een ex-werknemer nog even aanblijven?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-01-2023

Soms is het praktisch om het e-mailadres van een uit dienst tredende werknemer nog een paar maanden aan te houden. Is dat toegestaan? Het aanhouden van een zakelijk e-mailaccount...

Hoelang beoordelings- en functioneringsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-01-2023

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoe lang moeten we de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaren? Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

Duurzame inzetbaarheid | 14-11-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP? De Autoriteit...

Is tweefactorauthenticatie beter dan een gewoon wachtwoord?

Cybersecurity | 27-09-2022

In het kader van de AVG is onze organisatie het beveiligingsbeleid onder de loep aan het nemen. Is inloggen met tweefactorauthenticatie noodzakelijk? Sommigen noemen...

Is een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Is mijn organisatie verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?   Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming...