Vraag & antwoord

Kan de OR een nieuwe RI&E eisen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 22-07-2019

De directie heeft de opstelling van de machines drastisch gewijzigd. Alles staat nu veel dichter op elkaar. Kan onze OR een nieuwe RI&E eisen? De opstelling van machines...

Is een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 22-07-2019

Ik hoorde dat voor aanvang van bepaalde werkzaamheden het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) verplicht is. Klopt dit? De Arbowetgeving...

Is toetsing van de RI&E verplicht als er geen branche-RI&E-instrument is?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-07-2019

Voor ons is er geen erkend branche-RI&E-instrument, maar we hebben minder dan 25 werknemers. Hoeven we de RI&E dan niet te laten toetsen? Dat hangt onder meer...

Moet de inlener de volledige RI&E aan het uitzendbureau sturen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-07-2019

Moet de werkgever als inlener de volledige risico-inventarisatie en -evaluatie aan het uitzendbureau sturen? De werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau...