Vraag & antwoord

Wat is een fictieve opzegtermijn?

Ontslag | 22-02-2024

Bij uitdiensttreding van een werknemer houdt UWV voor de betaling van een uitkering een fictieve opzegtermijn aan. Wat bedoelt UWV daarmee? Bij ontslag van een werknemer...

Wat zijn de gevolgen van een loonsverlaging voor werknemers?

Beloning | 19-02-2024

Als werknemers een deel van hun normale loon uitruilen voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen, wordt hun loon logischerwijs lager. Wat zijn daar de gevolgen van voor onze...

Wat is nawerking van de Ziektewet na einde dienstverband?

Ziektewet | 15-02-2024

Een ex-werknemer die net bij ons uit dienst is, is ziek geworden. Nu krijgen een een brief van UWV over de nawerking van de Ziektewet. Wat is nawerking en wat betekent...

Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

Ontslag | 05-02-2024

We moeten over de ontslagvergoeding die we aan een werknemer gaan uitkeren werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Hoe bereken ik dat? Een ontslagvergoeding is...

Moeten we een zieke stagiair doorbetalen?

Stagiairs en leerbanen | 01-02-2024

Een stagiair die in onze organisatie een half jaar werkervaring komt opdoen, heeft zich gisteren ziekgemeld. Blijft zijn stagevergoeding tijdens ziekte gewoon doorlopen?...

Waar werkt het wettelijk minimumloon allemaal in door?

Minimumloon | 22-01-2024

Als het wettelijk minimumloon stijgt, moeten we werknemers die het minimumloon verdienen meer gaan betalen. Maar waar heeft zo'n verhoging verder gevolgen voor? Het minimum...

Krijgen we LKV voor een werknemer die net een uitkering had?

LKV en (jeugd-)LIV | 19-01-2024

Als een werknemer begin april recht had op een uitkering en wij hem per 20 april in dienst nemen, komen we dan in aanmerking voor een loonkostenvoordeel (LKV)? Voor de...

Betekent andere sectorindeling ook andere Whk-premie?

Sociale verzekeringen | 19-01-2024

De Belastingdienst heeft onze onderneming vorige maand in een andere sector ingedeeld. Moeten we nu niet een andere premie Whk betalen? Voor de berekening van de gedifferentieerde...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 02-01-2024

Het stond al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...