Vraag & antwoord

Wie zijn in Nederland administratieplichtig?

Boekhouden | Publicatiedatum 29-07-2019

Wie zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van administratie? In algemene zin kan gezegd worden dat iedereen die in Nederland een bedrijf uitoefent administratieplichtig...

Wie moeten een jaarrekening deponeren?

Kamer van Koophandel | Publicatiedatum 29-07-2019

Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel? Organisaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer...

Zijn we verplicht om iets met de PAWW te doen?

Werkloosheidswet (WW) | Publicatiedatum 26-07-2019

Onze onderneming heeft nog niets met de PAWW gedaan. Wij vroegen ons af of het eigenlijk verplicht is om dit voor de werknemers te regelen. De private aanvulling WW en...

Hoe communiceren wij met buitenlandse werknemers?

Arbowet | Publicatiedatum 24-07-2019

Met onze Poolse werknemers is het wat lastiger communiceren over veiligheidsmaatregelen. Welke regels gelden voor de voorlichting van dit personeel? Volgens de Arbowet...

Is het verplicht om mee te doen aan een derdenonderzoek?

Belastingcontrole | Publicatiedatum 24-07-2019

We kregen de vraag van de Belastingdienst of we inlichtingen wilden geven over anderen. Mag de fiscus deze informatie zomaar opvragen? De Belastingdienst kan een zogenoemd...

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van donateurs?

Werken met persoonsgegevens | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze stichting verwerkt gegevens van donateurs. Dat willen wij natuurlijk volgens de AVG doen. Hoe moeten wij dit registreren in het verwerkingsregister? De Autoriteit...

Hoe voorkomt onze vereniging reputatieschade via social media?

Social media | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze vereniging krijgt weinig klachten binnen, maar ontving er onlangs twee achter elkaar. Wat zijn de aandachtspunten bij het oplossen van klachten, ook in verband met...

Is een subsidieadviseur inhuren waardevol?

Fondsenwerving | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze stichting komt waarschijnlijk in aanmerking voor een subsidie. Wat zijn de voor- en nadelen van het inhuren van een subsidieadviseur? Als uw organisatie een subsidie...

Hoe geven wij voorlichting over arborisico's aan buitenlandse werknemers?

Buitenlandse werknemers | Publicatiedatum 24-07-2019

Wij hebben Poolse werknemers in dienst, die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hoe pakken we dit aan qua voorlichting over de arbeidsrisico’s? Volgens de...

Heeft de OR adviesrecht op de benoeming van een lid van de raad van toezicht?

Adviesrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

Heeft de OR adviesrecht op de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht? De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van een stichting of...