Vraag & antwoord

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Transitievergoeding | 23-04-2024

Onze organisatie heeft een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werknemer. Daarin staat opgenomen dat het arbeidscontract op initiatief van de werkgever is...

Is bedrijfsgrootte van belang voor compensatie transitievergoeding?

Transitievergoeding | 04-03-2024

Onze organisatie wil graag compensatie voor de transitievergoeding aanvragen voor werknemers. Maakt het voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding uit hoeveel...

Krijgt een werknemer met IVA-uitkering transitievergoeding?

Transitievergoeding | 29-02-2024

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Hij krijgt een IVA-uitkering. Heeft hij recht op de transitievergoeding? Basisregel...

Wanneer geen recht op een transitievergoeding bij einde tijdelijk contract?

Transitievergoeding | 23-10-2023

Het contract van één van onze werknemers loopt binnenkort af. Deze werknemer heeft de kantjes ervan afgelopen en na een slaande ruzie met zijn collega was...

Is ontslag met wederzijds goedvinden en opzeggen met instemming hetzelfde?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 09-10-2023

Wij willen de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigen, het liefst in samenspraak. Nu las ik over een ontslag met wederzijds goedvinden en over een opzegging...

Wat moeten we regelen bij overlijden van een werknemer?

Transitievergoeding | 31-10-2022

Tot ons verdriet is een werknemer van ons overleden. We willen het dienstverband op een goede manier afhandelen voor de nabestaanden. Wat moeten we regelen bij het...

Mag ik de kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | 10-08-2022

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Heeft de werknemer...

Glijdende schaal bij scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen?

Transitievergoeding | 09-08-2022

Is er voor scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen een glijdende schaal mogelijk, net zoals in een studiekostenbeding? Onder voorwaarden mag u de transitievergoeding...

Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 09-08-2022

We moeten een werknemer ontslaan, terwijl we pas in hem hebben geïnvesteerd door een opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen...

Beïnvloeden transitievergoedingen de hoogte van de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 26-01-2021

Heeft de uitbetaling van een transitievergoeding invloed op de berekening van de hoogte van de vrije ruimte? De uitbetaling van een enkele transitievergoeding heeft hoogstwaarschijnlijk...