Vraag & antwoord

Mag transitievergoeding op de laatste gewone loonstrook?

Transitievergoeding | 26-07-2019

Wij betalen de transitievergoeding uit in dezelfde maand als het laatste loon van vertrekkende werknemers. Kan dit op dezelfde loonstrook komen? De afrekening over het...

Mag ik kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | 26-07-2019

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Kosten van bijvoorbeeld...

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding?

Transitievergoeding | 26-07-2019

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding na ontslag? Onder de huidige wet kan dat bij een dienstverband van twee jaar of langer. In...

Hoe werkt de afronding van de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 24-07-2019

Met een online rekentool probeer ik de transitievergoeding te berekenen. Waarom krijg ik bij het invullen van een dienstverband van zeventien jaar en twaalf maanden een...

Heeft een volledig arbeidsongeschikte werknemer recht op transitievergoeding?

Transitievergoeding | 24-07-2019

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Heeft hij in deze situatie recht op de transitievergoeding? Basisregel is dat...

Geldt de compensatie van de transitievergoeding met terugwerkende kracht?

Transitievergoeding | 22-07-2019

Kunnen we met terugwerkende kracht een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die we betaald hebben na twee jaar ziekte? Als u transitievergoeding betaald heeft...

Is de bedrijfsgrootte van belang voor de compensatie van de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 22-07-2019

Maakt het straks voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding nog uit hoeveel werknemers er in dienst zijn? Er gaat geen grens gelden voor het aantal werknemers...

Zijn transitievergoedingen duurder onder de WAB?

Transitievergoeding | 22-07-2019

Is onze organisatie onder de WAB meer geld kwijt aan een transitievergoeding? De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat allerlei maatregelen op het gebied van het ontslagrecht,...