Vraag & antwoord

Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 04-01-2023

Wij hebben tijdelijk een aantal werknemers 'over', terwijl een bevriende organisatie werknemers tekortkomt. We willen die organisatie graag helpen. Waar moeten we op...

Uitzendkracht geen zorgverzekering: uitzendbureau aansprakelijk?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 03-11-2022

In de Cao voor uitzendkrachten staat dat we als uitzendbureau aan uitzendkrachten die niet-permanent woonachtig in Nederland zijn een aanbod moet doen voor het afsluiten...

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrollen?

Flexwerkers | 11-10-2022

Omdat nieuwe werknemers bijna niet te vinden zijn, willen we gebruik gaan maken van flexibele arbeid om het werk op te vangen. Maar wat is het precieze verschil tussen...

Detachering en uitzendwerk: welke informatieplicht?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-06-2022

We hebben gelezen dat we voor uitzendkrachten een extra informatieverplichting hebben. Geldt deze extra informatieverplichting ook voor detacheringen? En, waarover...

Welke informatieverplichting bij werken in het buitenland?

Buitenlandse werknemers | 30-06-2022

Wij hebben werknemers die regelmatig voor korte of lange duur in het buitenland werken. Op basis van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moeten we...

Geen tewerkstellingsvergunning voor alle Oekraïners?

Buitenlandse werknemers | 03-06-2022

Binnen onze organisatie willen we vluchtelingen uit Oekraïne de kans geven om bij ons aan het werk te gaan. We willen ons daarbij zo goed mogelijk aan de regels...

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van uitzendkrachten?

Arbowet | 24-03-2022

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van een uitzendkracht, wij als inlener, de uitzendorganisatie of de uitzendkracht zelf? Om de veiligheid van uitzendkrachten...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 06-01-2022

Het staat al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Welke wijzigingen in de cao uitzendkrachten per 1 januari 2022?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 15-11-2021

We horen dat veel gesproken wordt over flinke wijzigingen in de cao's voor uitzendkrachten van ABU en NBBU per 1 januari 2022. Aangezien het al bijna 2022 is: met welke...

Wat zijn de regels bij overname van een uitzendkracht?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 01-08-2021

Via een uitzendbureau hebben we een uitzendkracht ingehuurd. We zijn erg tevreden over deze flexwerker en willen haar graag in dienst nemen. Mogen we een uitzendkracht...