Vraag & antwoord

Wat zijn de verschillen tussen kortdurend en langdurend zorgverlof?

Zorgverlof | 11-08-2023

Een deel van onze werknemers heeft kinderen, en anderen zijn soms mantelzorger. Hierdoor is er interesse in het zorgverlof. Wanneer hebben ze recht op kortdurend of langdurend...

Wanneer wordt kortdurend zorgverlof langdurend?

Zorgverlof | 22-07-2023

Een werknemer heeft kortdurend zorgverlof opgenomen om voor zijn moeder te zorgen. Vanaf wanneer wijzigt dit kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof? In de Wet...

Welke verlofmogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 16-06-2023

Sommige van onze werknemers zijn mantelzorgers, en hebben moeite om de zorg te combineren met hun werk. Het risico bestaat dat zij overbelast raken, en soms zelfs voor...

Wat zijn de aandachtspunten bij het geven van onbetaald verlof?

Verlofregelingen | 20-04-2023

Als een werknemer een sabbatical wil en daarvoor een periode onbetaald verlof wil nemen, wat zijn dan de aandachtspunten voor de werkgever? De werknemer blijft in dienst,...

Meteen na urenverhoging ouderschapsverlof opnemen, kan dat?

Arbeidstijden | 05-04-2023

Een werknemer is van 32 naar 40 uur per week gegaan. Nu verzoekt hij gelijk om acht uur per week aan betaald ouderschapsverlof. Kan dit zomaar? Sinds 2 augustus 2022...

Heeft werknemer die bij zijn ouders woont recht op verhuisverlof?

Verlofregelingen | 07-03-2023

Een werknemer die nog bij zijn ouders woont, vraagt bijzonder verlof aan voor een verhuizing. Heeft hij hier recht op als zijn ouders de verhuizing regelen? Wettelijk...

Loonheffingen over bijtelling tijdens onbetaald verlof?

Auto van de zaak | 16-01-2023

Een werknemer met een auto van de zaak ontvangt tijdelijk (bijna) geen loon vanwege onbetaald verlof. Moeten wij dan toch alle loonheffingen over zijn bijtelling voor...

Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

Pensioen via de werkgever | 12-12-2022

We hebben gelezen dat sinds 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze werknemers. Waar...

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

Zwangerschap | 09-10-2022

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op...

Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | 25-08-2022

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer...