Vraag & antwoord

Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Werkkostenregeling (WKR) | 02-12-2022

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruik van zijn eigen mobiele telefoon in plaats van een mobiel van...

Hoe kan een werkgever een schuld van de nieuwe werknemer bij de oude werkgever betalen?

Loonadministratie | 07-11-2022

Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil overnemen en betalen, hoe werkt dat dan? Een nieuwe werkgever kan...

Moeten wij declaraties zonder bon accepteren?

Werkkostenregeling (WKR) | 31-10-2022

Mogen wij gemaakte kosten ook vergoeden aan werknemers als zij geen bonnetje of andere vorm van bewijs kunnen laten zien? Uw organisatie mag in principe de daadwerkelijk...

Wat is loon in natura waard?

Werkkostenregeling (WKR) | 18-08-2022

Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?...

Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Opleiding en ontwikkeling | 11-08-2022

Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven? Als een werknemer een studie...

Wat is het verschil tussen een gebruikelijke en een ongebruikelijke tbs?

Inkomstenbelasting (IB) | 09-08-2022

Bij de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 in de inkomstenbelasting kan er sprake zijn van een gebruikelijke of een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Wat...

Hoe kunnen we de buitenlandse brandstof- en tolkosten behandelen?

Auto van de zaak | 30-06-2022

Hoe kunnen we de brandstof- en tolkosten behandelen die de werknemer in het buitenland maakt voor zijn auto van de zaak? In de praktijk spreekt men vaak over een auto...

Mag ik mijn werknemers onbelast een verjaardagscadeau geven?

Werkkostenregeling (WKR) | 09-05-2022

Ik wil mijn werknemers een presentje geven voor bijvoorbeeld een verjaardag. Mag dat onbelast of moet ik dit aanmerken als loon in natura? De hoofdregel is dat iedere...

Moeten we een paasontbijt als loon belasten?

Werkkostenregeling (WKR) | 11-04-2022

Wij houden voor onze werknemers een paasontbijt op kantoor op de dag na pasen. Hoe verwerken we de maaltijd en de chocolade-eitjes in de loonadministratie? Als uw organisatie...

Wat is het vrijgesteld loonbedrag voor een jubileumuitkering?

Loonadministratie | 01-03-2022

Van welk vrijgesteld loonbedrag moeten wij uitgaan bij het bepalen van een jubileumuitkering? Een jubileumuitkering bij 25 jaar diensttijd mag u onbelast geven,...