Vraag & antwoord

Wanneer eindigt een loonbeslag?

Loonbeslag | 05-06-2023

Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen? Een loonbeslag moet u net zo lang uitvoeren...

Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

Loonbeslag | 05-06-2023

Een werknemer wil dat we een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken aan een schuldeiser. Hij komt met een akte van cessie aanzetten. Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag...

Hoe regelen we een fonds voor hulp bij geldproblemen?

Werknemer met schulden | 28-02-2023

Wij willen een fonds oprichten ter ondersteuning van werknemers die het financieel zwaar hebben. Waar moeten wij rekening mee houden? Een personeelsfonds kan uw organisatie...

Hoe kan een werkgever een schuld van de nieuwe werknemer bij de oude werkgever betalen?

Loonadministratie | 07-11-2022

Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil overnemen en betalen, hoe werkt dat dan? Een nieuwe werkgever kan...

Is er altijd een gerechtsdeurwaarder nodig in geval van loonbeslag?

Loonbeslag | 21-05-2021

Is er altijd een gerechtsdeurwaarder nodig in geval van loonbeslag van een werknemer of is er ook een andere route? Een schuldeiser kan niet zelf naar de werkgever van...

Mag een voorschot bij loonbeslag?

Loonbeslag | 28-10-2020

Op het loon van een werknemer is eerder dit jaar derdenbeslag gelegd. Hij vroeg ons om een voorschot op zijn vakantiegeld dat we normaal gesproken met het loon...

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?

Loonbeslag | 26-07-2019

Een gerechtsdeurwaarder vraagt naar de onregelmatigheidstoeslag die we aan een werknemer uitbetalen. Telt deze toeslag mee voor de berekening van de beslagvrije voet?...

Wat te doen bij een tweede loonbeslag?

Loonbeslag | 26-07-2019

Op het loon van een werknemer is beslag gelegd. Nu klopt er een tweede instantie aan. Hoe moet ik nu handelen? Er bestaan verschillende soorten schuldeisers, bijvoorbeeld...

Moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten met een deurwaarder?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Als een deurwaarder gegevens bij onze organisatie opvraagt en wij verstrekken die, moeten we dan een verwerkersovereenkomst met hem afsluiten? Als een gerechtsdeurwaarder...