Vraag & antwoord

Is een iPad handig om mee te notuleren?

Vergaderen | Publicatiedatum 26-07-2019

Tijdens vergaderingen de iPad gebruiken voor de notulen, is dat nou eigenlijk wel zo handig? Vergaderen en notuleren met een iPad gaat net even iets anders dan u gewend...

Hoe komen we tot rechtsgeldige stemming als niet alle OR-leden aanwezig zijn?

OR-verkiezingen | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze OR telt volgens het OR-reglement 19 zetels, maar heeft nog maar 13 leden die lang niet altijd allemaal aanwezig zijn. Hoe kunnen wij toch rechtsgeldig stemmen? Er...

Is wandelvergaderen een goed alternatief voor zittend vergaderen?

Vergaderen | Publicatiedatum 22-07-2019

In het kader van duurzame inzetbaarheid zijn wij geïnteresseerd in wandelvergaderen als alternatief voor zittend overleggen. Wat zijn de voor- en nadelen? Wandelend...

Wat is de juiste schrijfwijze van het beletselteken?

Taalzaken | Publicatiedatum 22-07-2019

Correct spellen is een belangrijke vaardigheid voor mij. De meningen verschillen over de juiste schrijfwijze van het beletselteken (...). Hoe hoort het? Het beletselteken...

Is wandelend vergaderen een werkbare optie?

Vergaderen | Publicatiedatum 22-07-2019

Wat zijn de voor- en nadelen van wandelend vergaderen als alternatief voor overleggen aan een vergadertafel? Wandelend vergaderen heeft zelfs een aantal voordelen ten...