Vraag & antwoord

Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

Zwangerschap | 17-06-2024

Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Deze ziekmelding is gedaan voordat het zwangerschaps-...

Eigenrisicodrager ZW, maar geen arbodienst meer: wat nu?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 06-05-2024

Wij zijn eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Maar willen we stoppen met de arbodienst die de verzuimbegeleiding doet van de werknemers die niet langer bij ons in dienst...

Wat betekent een ontslag met wederzijds goedvinden voor de uitkering?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Onze organisatie heeft aan een werknemer een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De werknemer wil op zich wel tekenen, maar is bang dat hij zijn recht op een uitkering...

Wat is nawerking van de Ziektewet na einde dienstverband?

Ziektewet | 15-02-2024

Een ex-werknemer die net bij ons uit dienst is, is ziek geworden. Nu krijgen een een brief van UWV over de nawerking van de Ziektewet. Wat is nawerking en wat betekent...

Moeten we een zieke stagiair doorbetalen?

Stagiairs en leerbanen | 01-02-2024

Een stagiair die in onze organisatie een half jaar werkervaring komt opdoen, heeft zich gisteren ziekgemeld. Blijft zijn stagevergoeding tijdens ziekte gewoon doorlopen?...

Betekent andere sectorindeling ook andere Whk-premie?

Sociale verzekeringen | 19-01-2024

De Belastingdienst heeft onze onderneming vorige maand in een andere sector ingedeeld. Moeten we nu niet een andere premie Whk betalen? Voor de berekening van de gedifferentieerde...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 02-01-2024

Het stond al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Wat houdt de no-riskpolis in?

Personeelssubsidies | 01-05-2023

Ik kom vaak de term no-riskpolis tegen in verband met werknemers met een arbeidsbeperking. Wat is een no-riskpolis precies? Werkgevers zijn soms huiverig om werknemers...

Hoeveel WGA-premie mogen we als eigenrisicodrager verhalen?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 05-04-2023

Onze organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA maar niet particulier verzekerd. Wat mogen we dan aan WGA-premie op de werknemers verhalen? Als uw organisatie het risico...

Wanneer heeft een oproepkracht recht op een ZW-uitkering?

Ziektewet | 10-03-2023

Ik had begrepen dat onze organisatie geen loon hoeft door te betalen aan oproepkrachten als ze ziek worden. Krijgen ze dan altijd een Ziektewet-uitkering van UWV? Of...