Vraag & antwoord

Wat telt mee voor een jubileumuitkering?

Loonadministratie | Publicatiedatum 26-07-2019

Welke loonbestanddelen moeten wij meetellen voor een jubileumuitkering voor onze werknemer? Een jubileumuitkering bij 25 en 40 jaar diensttijd mag u onbelast geven, zonder...

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 26-07-2019

Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling?  De precieze behandeling hangt af van...

Andere sector, nu ook een andere Whk-premie?

Premies werknemersverzekeringen | Publicatiedatum 26-07-2019

De Belastingdienst heeft onze onderneming vorige maand in een andere sector ingedeeld. Moeten we nu niet een andere premie Whk betalen? Voor de berekening van de gedifferentieerde...

Is een stagevergoeding loon of onkostenvergoeding?

Stagiairs | Publicatiedatum 26-07-2019

Hoe moeten we een vergoeding aan stagiairs van € 400 per maand verwerken voor de loonheffingen, als belast loon of onbelaste onkostenvergoeding? Er is in dit geval...

Heeft zieke oproepkracht recht op loondoorbetaling?

Flexwerkers | Publicatiedatum 26-07-2019

Een oproepkracht gaat binnenkort onder het mes en heeft daarna drie maanden hersteltijd. Heeft hij recht op ziekengeld? Bij flexibele arbeidskrachten is het contract...

Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

Zwangerschap | Publicatiedatum 22-07-2019

Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Welke gevolgen heeft dit? De werkneemster is...

Geldt de compensatie van de transitievergoeding met terugwerkende kracht?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Kunnen we met terugwerkende kracht een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die we betaald hebben na twee jaar ziekte? Als u transitievergoeding betaald heeft...

Moeten we het einde van de verzuimbegeleiding melden?

Eigenrisicodragerschap | Publicatiedatum 22-07-2019

Hoe moeten we bij de Belastingdienst en UWV melden dat onze verzuimbegeleiding voor de Ziektewet gestopt is? Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet...

Hoe moeten we gemoedsbezwaarden in de loonadministratie verwerken?

Loonadministratie | Publicatiedatum 22-07-2019

We hebben een werknemer aangenomen die gemoedsbezwaard is. Welke gevolgen heeft dat voor onze loonadministratie? Sommige werknemers willen vanwege hun levensovertuiging...