Vraag & antwoord

Waarom moeten we de gevoelstemperatuur in het oog houden?

Arbeidsomstandigheden | 28-11-2023

Waarom moeten we de gevoelstemperatuur in het oog houden? Voor verschillende beroepsgroepen zijn richtlijnen voor werken in koude en hitte vastgelegd. Zo kennen we in...

Zijn er voorschriften voor het instellen van een autostoel?

Werkplek | 24-10-2023

Onze medewerkers zitten veel op de weg voor klantbezoek. Hoe kunnen ze de autostoelen van hun personenauto’s het beste instellen? Werknemers die voor hun werk in...

Hoe koud mag het zijn op het werk?

Arbeidsomstandigheden | 14-03-2023

Onze werknemers werken vaak buiten, in open ruimtes en in koelcellen. Nu vragen we ons af wanneer het echt te koud is om onze werknemers veilig en gezond te laten werken....

Bij welke weersomstandigheden is sprake van extreem weer?

Arbeidsomstandigheden | 02-02-2023

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat werknemers aangeven dat ze niet naar het werk kunnen komen vanwege extreem weer. Ook komt het voor dat we het als organisatie...

Wat is het verschil tussen fysieke en fysische factoren?

Arbeidsomstandigheden | 31-01-2023

Binnen onze organisatie zorgen we voor veilige werkomstandigheden. We willen ons hierbij natuurlijk aan de arbowet- en regelgeving houden. Nu lezen we dat we bij ons...

Bij welke arbo-onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht?

Instemmingsrecht | 03-11-2022

In onze organisatie hebben we veel oog voor de arbeidsomstandigheden. Als ondernemingsraad vinden we het heel belangrijk dat de medewerkers veilig kunnen werken en gezond...

Wat kan onze organisatie doen om de gevolgen van trauma’s te beperken?

Gezondheid werknemer | 11-08-2022

Binnen onze organisatie heeft een ernstig incident plaatsgevonden. Wij vrezen voor de impact hiervan op werknemers. Wat kunnen we doen om de gevolgen van trauma’s...

Hoe vaak zouden we het werknemerswelzijn moeten meten?

Arbeidsomstandigheden | 07-06-2022

Ik las bij jullie een artikel over het meten van werknemerswelzijn. Daarin mis ik een concreet advies over de frequentie. Welke frequentie is verstandig? Om te peilen...

Welke soorten adembescherming zijn er en wanneer gebruiken we die?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | 03-12-2021

We werken binnen onze organisatie vaak in ruimtes waar de lucht van slechte kwaliteit is. We willen onze werknemers graag de beste bescherming bieden, zodat ze geen gezondheidsschade...

Hoe zorgen we voor de veiligheid van een werknemer die alleen werkt?

Arbeidsomstandigheden | 03-12-2021

Binnen onze organisatie hebben we verschillende functies waarbij de werknemer alleen werkt. Mag dit wel? We weten dat aan alleen werken extra risico's vastzitten. Bijvoorbeeld...