Vraag & antwoord

Hoe creëer ik een kolfruimte in ons kleine bedrijfspand?

Zwangerschap | Publicatiedatum 26-07-2019

Wij hebben in ons kleine bedrijfspand geen aparte kolfruimte. We weten wel dat dit verplicht is. Wat te doen als een medewerkster op kantoor wil kolven? Zeker in kleinere...

Kan ik anoniem een klacht over de werktijden indienen bij Inspectie SZW?

Inspectie SZW | Publicatiedatum 24-07-2019

Mijn werkgever wil de werktijden maar niet aanpassen aan de Arbeidstijdenwet. Ik wil Inspectie SZW inschakelen, maar hoe blijf ik hierbij anoniem? Werknemers kunnen een...

Hoe geven wij voorlichting over arborisico's aan buitenlandse werknemers?

Buitenlandse werknemers | Publicatiedatum 24-07-2019

Wij hebben Poolse werknemers in dienst, die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hoe pakken we dit aan qua voorlichting over de arbeidsrisico’s? Volgens de...

Heeft een werkneemster tijdens haar zwangerschap recht op andere werktijden?

Zwangerschap | Publicatiedatum 24-07-2019

Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens de zwangerschap? In de Arbeidstijdenwet...

Onze werkneemsters klagen over de veiligheidsschoenen, mannen niet. Hoe kan dat?

Persoonlijke beschermingsmiddelen | Publicatiedatum 24-07-2019

Sommige werkneemsters dragen hun veiligheidsschoenen niet. Ze vinden de schoenen oncomfortabel. Van de mannen horen we niets. Hoe kan dat? Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen...

Zijn er voorschriften voor het instellen van een autostoel?

Werkplek | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze medewerkers zitten veel op de weg voor klantbezoek. Hoe kunnen ze de autostoelen van hun personenauto’s het beste instellen? Zijn uw medewerkers voor hun werk...

Is wandelvergaderen een goed alternatief voor zittend vergaderen?

Vergaderen | Publicatiedatum 22-07-2019

In het kader van duurzame inzetbaarheid zijn wij geïnteresseerd in wandelvergaderen als alternatief voor zittend overleggen. Wat zijn de voor- en nadelen? Wandelend...

Heeft de OR instemmingsrecht bij preventief medisch onderzoek?

Instemmingsrecht | Publicatiedatum 10-07-2019

Onze werkgever wil een preventief medisch onderzoek gaan aanbieden. Moet hij daarvoor instemming vragen aan de ondernemingsraad? Ja, de werkgever moet de ondernemingsraad...

Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?

Preventie | Publicatiedatum 10-07-2019

Mijn werkgever wil roken ontmoedigen. Hij heeft daarvoor een rookbeleid opgesteld, maar wil ook roken voor de ingang van het bedrijfspand verbieden. Mag hij dat doen?...

Is toetsing van de RI&E verplicht als er geen branche-RI&E-instrument is?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 10-07-2019

Voor ons is er geen erkend branche-RI&E-instrument, maar we hebben minder dan 25 werknemers. Hoeven we de RI&E dan niet te laten toetsen? Dat hangt onder meer...