Vraag & antwoord

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?

Vertrouwenspersoon | Publicatiedatum 24-07-2019

Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op zich nemen? Het is begrijpelijk dat...

Kunnen wij de bedrijfsarts aansprakelijk stellen?

Projectmanagement | Publicatiedatum 22-07-2019

Als gevolg van een fout van de bedrijfsarts is ons een loonsanctie opgelegd. Kunnen wij hiervoor de bedrijfsarts aansprakelijk stellen? Als één van uw medewerkers...

Wanneer moet een organisatie een verwerkersovereenkomst afsluiten?

Werken met persoonsgegevens | Publicatiedatum 10-07-2019

Moet onze organisatie een verwerkersovereenkomst afsluiten met een externe partij die medische gegevens verwerkt, zoals de arbodienst? Als u persoonsgegevens van werknemers...

Heeft de OR instemmingsrecht bij preventief medisch onderzoek?

Instemmingsrecht | Publicatiedatum 10-07-2019

Onze werkgever wil een preventief medisch onderzoek gaan aanbieden. Moet hij daarvoor instemming vragen aan de ondernemingsraad? Ja, de werkgever moet de ondernemingsraad...

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen om seksuele intimidatie te voorkomen?

PSA | Publicatiedatum 10-07-2019

In onze organisatie is een incident geweest met ongewenst gedrag. Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen om seksuele intimidatie te voorkomen? Suggestieve mailtjes,...

Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?

Verzuim | Publicatiedatum 10-07-2019

Een zieke werknemer heeft zijn onvrede geuit over de bedrijfsarts die hem begeleidt. Hij wil dat hij een andere bedrijfsarts krijgt toegewezen. Zijn we verplicht dit...

Is de bedrijfsarts aansprakelijk als UWV door zijn fout een loonsanctie oplegt?

Loonsanctie | Publicatiedatum 10-07-2019

Als er door een fout van de bedrijfsarts een loonsanctie wordt opgelegd, kan mijn werkgever dan de bedrijfsarts hiervoor aansprakelijk stellen? Als een werknemer arbeidsongeschikt...