Vraag & antwoord

Mag de huisarts bepalen of een werknemer kan werken?

Bedrijfsarts | Publicatiedatum 24-07-2019

De huisarts heeft één van onze werknemers aangeraden om het rustig aan te doen en niet te gaan werken. Moeten we ons neerleggen bij dit advies? De huisarts...

Kunnen wij de bedrijfsarts aansprakelijk stellen?

Projectmanagement | Publicatiedatum 22-07-2019

Als gevolg van een fout van de bedrijfsarts is ons een loonsanctie opgelegd. Kunnen wij hiervoor de bedrijfsarts aansprakelijk stellen? Als één van uw medewerkers...

Mag een re-integrerende werknemer op vakantie?

Re-integratie | Publicatiedatum 22-07-2019

Mag een re-integrerende medewerker op vakantie? En moet hij hiervoor vakantiedagen opnemen? Een zieke werknemer bouwt tijdens zijn hele ziekteperiode vakantiedagen op,...

Hoe wordt het einde van verzuimbegeleiding gemeld?

Eigenrisicodragerschap | Publicatiedatum 17-07-2019

Hoe moeten we bij de Belastingdienst en UWV melden dat onze verzuimbegeleiding voor de Ziektewet gestopt is? Als uw onderneming eigenrisicodrager is voor de Ziektewet...

Heeft de OR instemmingsrecht bij preventief medisch onderzoek?

Instemmingsrecht | Publicatiedatum 10-07-2019

Onze werkgever wil een preventief medisch onderzoek gaan aanbieden. Moet hij daarvoor instemming vragen aan de ondernemingsraad? Ja, de werkgever moet de ondernemingsraad...

Mag een online consult een bezoek aan de bedrijfsarts vervangen?

Bedrijfsarts | Publicatiedatum 10-07-2019

De bedrijfsarts is ver van onze locatie gevestigd en in ons eigen pand is geen ruimte. Mogen we ook alleen een online open spreekuur aanbieden? Er staat nergens in een...

Kunnen werknemers eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 10-07-2019

In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Betekent dit dat werknemers kunnen eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt? Het recht om vergeten...

Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?

Verzuim | Publicatiedatum 10-07-2019

Een zieke werknemer heeft zijn onvrede geuit over de bedrijfsarts die hem begeleidt. Hij wil dat hij een andere bedrijfsarts krijgt toegewezen. Zijn we verplicht dit...

Kan de werkgever eerder maatregelen nemen als een werknemer zich opnieuw ziekmeldt?

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 10-07-2019

Kunnen wij een werknemer die terugkomt na langdurige ziekte bij nieuw verzuim met soortgelijke beperkingen laten weten dat we eerder maatregelen nemen, zoals een tweede...

Is de bedrijfsarts aansprakelijk als UWV door zijn fout een loonsanctie oplegt?

Loonsanctie | Publicatiedatum 10-07-2019

Als er door een fout van de bedrijfsarts een loonsanctie wordt opgelegd, kan mijn werkgever dan de bedrijfsarts hiervoor aansprakelijk stellen? Als een werknemer arbeidsongeschikt...