Vraag & antwoord

Hoe kunnen we contact met zware metalen voorkomen?

Gevaarlijke stoffen | 21-04-2023

Als mijn werknemers werken met schadelijke stoffen gelden strenge regels. Vooral bij kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6 mag de grenswaarde niet worden overschreden....

Wat is er veranderd aan de ARIE-regeling?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 18-01-2023

De ARIE-regeling is herzien zodat we vanaf 1 januari 2023 te maken hebben met nieuwe regels voor de aanvullende RI&E voor het werken met gevaarlijke stoffen. Wat...

Welke soorten adembescherming zijn er en wanneer gebruiken we die?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | 03-12-2021

We werken binnen onze organisatie vaak in ruimtes waar de lucht van slechte kwaliteit is. We willen onze werknemers graag de beste bescherming bieden, zodat ze geen gezondheidsschade...

Zijn maatregelen tegen dieselmotorenemissie ook buiten verplicht?

Gevaarlijke stoffen | 24-07-2019

Onze medewerkers laden en lossen vrachtwagens in de buitenlucht. Moeten we dan maatregelen nemen tegen dieselmotorenemissie? Werknemers die werken met vrachtauto’s,...