Vraag & antwoord

Moeten beschermingsmiddelen altijd op maat zijn?

Persoonlijke beschermingsmiddelen | Publicatiedatum 24-07-2019

Een deel van de werknemers weigert om veiligheidsschoenen te dragen omdat deze niet altijd in hun maat zijn. Gezeur of een verplicht actiepunt? Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen...

Onze werkneemsters klagen over de veiligheidsschoenen, mannen niet. Hoe kan dat?

Persoonlijke beschermingsmiddelen | Publicatiedatum 24-07-2019

Sommige werkneemsters dragen hun veiligheidsschoenen niet. Ze vinden de schoenen oncomfortabel. Van de mannen horen we niets. Hoe kan dat? Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen...

Moet de inlener de volledige RI&E aan het uitzendbureau sturen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 10-07-2019

Moet de werkgever als inlener de volledige risico-inventarisatie en -evaluatie aan het uitzendbureau sturen? De werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau...