Vraag & antwoord

Wat gebeurt er als een werkgever de Arbeidstijdenwet overtreedt?

Arbeidstijden | 07-11-2023

Wat gebeurt er als een werkgever de Arbeidstijdenwet (ATW) overtreedt door bijvoorbeeld pauzes te verbieden met als argument ‘dat het zo druk is’? Of er in...

Wie kunnen controles op de werkplek uitvoeren?

Werkplek | 26-06-2023

Onze organisatie probeert zich natuurlijk netjes aan alle wetten en regels te houden, maar welke instanties kunnen allemaal op de werkvloer komen controleren of dat inderdaad...

Zijn alle PBM's kwalitatief even goed?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | 21-06-2023

Waar moet ik op letten bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), en hoe weet ik welk middel vereist is? Bij het aanpakken van risico’s in het werk...

Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

Arbeidstijden | 31-05-2023

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor hem? De Arbeidstijdenwet (ATW) kent...

Zijn we verplicht maatregelen te nemen tegen werkstress?

Werkdruk | 19-05-2023

Onze ondernemingsraad (OR) eist dat we maatregelen nemen tegen werkstress. Dit zou wettelijk verplicht zijn.  Werkstress is echter geen probleem binnen onze organisatie....

Hoe kunnen we contact met zware metalen voorkomen?

Gevaarlijke stoffen | 21-04-2023

Als mijn werknemers werken met schadelijke stoffen gelden strenge regels. Vooral bij kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6 mag de grenswaarde niet worden overschreden....

Mogen we (tijdelijk) de arbeidstijden aanpassen?

Arbeidstijden | 04-04-2023

Binnen onze organisatie willen we de werktijden van de werknemers wat aanpassen. Daarmee lossen we een organisatorisch probleem op. Mogen we - al dan niet tijdelijk...

Moeten we extreem weer in de RI&E opnemen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 13-02-2023

We hebben een organisatie waar de meeste werknemers op kantoor werken. Er zijn maar een paar werknemers die af en toe buiten werken. Moeten we dan toch maatregelen in...

Wat is het verschil tussen fysieke en fysische factoren?

Arbeidsomstandigheden | 31-01-2023

Binnen onze organisatie zorgen we voor veilige werkomstandigheden. We willen ons hierbij natuurlijk aan de arbowet- en regelgeving houden. Nu lezen we dat we bij ons...

Mogen wij werknemers vragen extra voorzichtig te zijn bij het schaatsen?

Gezondheid werknemer | 24-01-2023

Onze medewerkers zijn erg enthousiast om te gaan schaatsen op natuurijs, zodra dat mogelijk is. Nu hebben we al veel verzuim , dus we maken ons wat zorgen over nog meer...