Vraag & antwoord

Personeelsgegevens vernietigen na uitdiensttreding?

Loonadministratie | 06-01-2023

Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn? Zodra een werknemer uit dienst...

Moeten wij declaraties zonder bon accepteren?

Werkkostenregeling (WKR) | 31-10-2022

Mogen wij gemaakte kosten ook vergoeden aan werknemers als zij geen bonnetje of andere vorm van bewijs kunnen laten zien? Uw organisatie mag in principe de daadwerkelijk...

Waar moeten we op letten bij archiefverhuizing?

Bewaarplicht | 20-04-2022

Dankzij ons thuiswerkbeleid hebben we voor onze onderneming minder ruimte nodig. We gaan verhuizen. Waar moeten we op letten bij archiefverhuizing? Gaat uw onderneming...

In welke gevallen mogen we afwijken van de bewaartermijn?

Bewaarplicht | 18-02-2022

Bij het archiveren van documenten houden we ons aan bewaartermijnen. In welke gevallen mag je daarvan afwijken? Voor het overzicht zou u het liefst zo min mogelijk bewaren...

Heeft de AVG iets veranderd aan de bewaartermijnen?

Bewaarplicht | 07-07-2021

Is er sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) iets veranderd aan de bewaartermijnen van verschillende gegevens? Bewaartermijnen van de...

Moeten we een verlopen ID-bewijs in de administratie vervangen?

Bewaarplicht | 02-12-2020

Is het nodig dat wij een nieuwe kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer maken als het exemplaar waarvan we een kopie in de administratie hebben niet meer geldig...

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Loonadministratie | 24-07-2019

Is het bewaren van een ID-bewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken geen ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren? Als werkgever bent...

Mogen we gegevens over het kind van een werknemer bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Als een werknemer een kind krijgt, wat moeten we dan doen met de gegevens die we daarover ontvangen? Mogen we die bewaren of niet? In veel organisaties is het een standaardvraag...

Is een declaratie zonder factuur wel te vergoeden?

Facturen | 22-07-2019

Soms hebben werknemers geen factuur voor de gemaakte kosten. Is een kostenvergoeding dan nog wel mogelijk? Dat kán wel, maar heel erg handig is het niet. Werkgevers...

Hoe voldoen wij aan de bewaarplicht?

Bewaarplicht | 15-07-2019

Voldoen wij aan de bewaarplicht als we alleen geprinte facturen opslaan en het digitale origineel niet? Ondernemingen krijgen veel facturen digitaal binnen. Ook in uw...