Vraag & antwoord

Kunnen we een fout in een gedeponeerde jaarrekening corrigeren?

Jaarverslag en jaarrekening | 24-05-2022

We hebben via Standard Business Reporting (SBR) de jaarrekening gedeponeerd, maar we ontdekten een fout. Hoe lossen we dit op? Stel dat u een jaarrekening heeft gedeponeerd...

Hoe gaat het indienen jaarrekening via SBR in zijn werk?

Jaarverslag en jaarrekening | 24-05-2022

De jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR) wordt opgesteld door de onderneming of door een accountant die de onderneming hierbij ondersteunt. Hoe gaat het...

Welke ondernemingen moeten duurzaamheid opnemen in het jaarverslag?

Jaarverslag en jaarrekening | 19-05-2022

Vanaf welke grootte zijn ondernemingen verplicht om duurzaamheid vast te leggen in het jaarverslag? De grootte van de onderneming bepaalt hoeveel en wat u moet rapporteren....

Waar moet ik coronasubsidies opnemen in de jaarrekening?

Jaarverslag en jaarrekening | 22-04-2021

Onze onderneming heeft een beroep gedaan op enkele coronasubsidies. Waar moet ik die opnemen in de jaarrekening? De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de coronapandemie...

Moeten we ons jaarverslag vertalen voor buitenlandse partijen?

Jaarverslag en jaarrekening | 26-03-2021

Onze onderneming doet in toenemende mate zaken met buitenlandse partijen. Heeft het zin ons Nederlandse jaarverslag te (laten) vertalen? Het jaarverslag leent zich uitstekend...

Wat betekent limited assurance bij een geïntegreerd jaarverslag?

Jaarverslag en jaarrekening | 19-03-2021

Wat betekent het vragen van (limited) assurance aan een accountant bij een geïntegreerd jaarverslag? De vraag om (limited) assurance betekent simpelweg een bevestiging...

Wat is een belastinglatentie?

Jaarverslag en jaarrekening | 17-02-2021

Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er een belastinglatentie optreden. Wat is dat?...

Mag ik mijn jaarrekening op basis van fiscale grondslagen vaststellen?

Jaarverslag en jaarrekening | 16-02-2021

Ik wil mijn jaarrekening graag op basis van de fiscale waarderingsgrondslagen vaststellen in plaats van op de commerciёle grondslagen, maar mag dat zomaar? De jaarrekening...

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming?

Jaarverslag en jaarrekening | 29-01-2021

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming, micro-onderneming of kleine onderneming? En welke is het gunstigst om onder te vallen? Er zijn vier jaarrekeningregimes:...

Hoe verwerken we een softwarelicentie van één jaar in de jaarrekening?

Boekhouden | 08-12-2020

We hebben een licentie betaald voor een boekhoudpakket met een geldigheidsduur van één jaar voor € 750. Hoe verwerken we die in de jaarrekening?...