Vraag & antwoord

Kan ik voor achterstallig onderhoud een voorziening vormen?

Vennootschapsbelasting (VPB) | 16-07-2021

Kan ik voor achterstallig onderhoud een voorziening vormen? Door het vormen van voorzieningen en reserves kunt u onder voorwaarden toekomstige lasten fiscaal naar voren...

Kan ik een beroep op middeling doen als ik vorig jaar eenmalig een laag inkomen had?

Inkomstenbelasting (IB) | 15-07-2021

Door corona heb ik vorig jaar een heel laag inkomen gehad in box 1. Kan ik nu een beroep op middeling doen? Middeling kan interessant zijn als u in de afgelopen drie...

Levert de concernregeling voor de WKR een voordeel op?

Werkkostenregeling (WKR) | 15-07-2021

Levert de concernregeling voor de werkkostenregeling eigenlijk wel een voordeel op voor onze organisatie? Via de concernregeling is het mogelijk om de eindheffing van...

Hoe voorkom ik een boete omdat ik mijn aangifte BTW te laat heb ingediend?

Aangifte BTW | 15-06-2021

Ik heb een boete ontvangen omdat ik mijn aangifte BTW te laat heb ingediend, kwartaal is zo snel voorbij! Heeft u tips hoe ik dit kan voorkomen? Het kan natuurlijk wel...

Kan ik als dga de bijtelling voor mijn bestelauto van de zaak voorkomen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 15-06-2021

Als dga rijd ik in een bestelauto van de zaak. Kan ik de bijtelling voorkomen door een verbod op privégebruik? Eén van de manieren voor een werknemer om...

Wat is het verschil tussen de AWB en de AWR?

Contact met de Belastingdienst | 15-06-2021

Wat is het verschil tussen de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)? Er bestaan een aantal overeenkomsten tussen de AWB en...

Moet ik een verzoek doen als ik een fiscale eenheid voor de BTW wil aangaan?

Fiscale eenheid | 17-05-2021

Ben ik verplicht om een verzoek te doen bij de fiscus als ik een fiscale eenheid voor de BTW wil aangaan? De Belastingdienst merkt ondernemingen in een fiscale eenheid...

Hoe verwerk ik de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine?

Werkkostenregeling (WKR) | 17-05-2021

Hoe zit het met de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine en hoe verwerk ik dit precies? Voor de maaltijd in een bedrijfskantine geldt een normbedrag dat...

Wat houdt een verzoek om een voorlopige voorziening in?

Bezwaar en beroep | 17-05-2021

Wat houdt precies een verzoek om een voorlopige voorziening in? Als u het niet eens bent met een aanslag van de Belastingdienst kunt u daartegen in bezwaar gaan. Of nog...

Moet een adviseur grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst?

Contact met de Belastingdienst | 17-05-2021

Klopt het dat ik als adviseur grensoverschrijdende constructies moet melden bij de Belastingdienst? En zo ja, hoe werkt dit dan? Ja dit klopt inderdaad, u bent als intermediair...