Vraag & antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?

Inkomstenbelasting (IB) | 29-07-2019

Hoe werken de regels omtrent het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting precies? Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting...

Beloning aan echtgenoot toekennen voor meewerken?

Inkomstenbelasting (IB) | 24-07-2019

Mijn echtgenote werkt geregeld mee in mijn onderneming. Nu heb ik begrepen dat er twee manieren zijn waarop belastingvoordeel kan worden behaald met de in de onderneming...

Fiscale partners in jaar van overlijden?

Inkomstenbelasting (IB) | 24-07-2019

Mijn moeder is in 2018 overleden. Tot dat moment waren mijn ouders fiscale partners voor de IB. Kunt u mij zeggen hoe dit voor het jaar van overlijden zit? Het fiscaal...

Kan ik huurkosten deel woning niet meer aftrekken in onderneming?

Inkomstenbelasting (IB) | 24-07-2019

Een deel van mijn huurwoning gebruik ik voor mijn onderneming en trek daarom de huurkosten af. Nu las ik dat dit niet meer toegestaan is. Hoe zit dat? Alleen als er sprake...

Late aanslag ontvangen, mag fiscus belastingrente in rekening brengen?

Inkomstenbelasting (IB) | 24-07-2019

Ik heb vorig jaar april mijn aangifte IB 2017 ingediend maar nu pas de aanslag ontvangen. Mag de fiscus de belastingrente over het te betalen bedrag nu onbeperkt in rekening...

Met welke belastingclaims te maken bij overlijden ouder?

Inkomstenbelasting (IB) | 22-07-2019

Mijn vader die onlangs overleden is, was in het bezit van een pensioen-bv met een flink vermogen. Mijn moeder was al eerder overleden. Met welke belastingclaims moet...

Als parttime-ondernemer recht op zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek | 19-07-2019

Heb ik als parttime-ondernemer voor de IB eigenlijk wel recht op de zelfstandigenaftrek? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Om gebruik te mogen maken van de zelfstandigenaftrek...

Zijn advieskosten voor lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te trekken in aangifte?

Inkomstenbelasting (IB) | 19-07-2019

Zijn de advieskosten voor een lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te trekken in mijn aangifte voor de IB? De vraag of de advieskosten voor een lijfrente...

Zijn kosten huwelijk aftrekbaar als er veel zakelijke relaties komen?

Inkomstenbelasting (IB) | 19-07-2019

Zijn de kosten van mijn huwelijk aftrekbaar als er veel zakelijke relaties aanwezig zijn op het feest? In principe zijn de kosten van een huwelijk een privéaangelegenheid...

Minstens drie opdrachtgevers nodig om ondernemer voor de IB te zijn?

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) | 19-07-2019

Klopt het dat ik als zzp’er minstens drie opdrachtgevers per jaar moet hebben om als zelfstandig ondernemer voor de IB aangemerkt te worden? Om te bepalen of u...