Vraag & antwoord

Moeten we een kopie van het ID-bewijs van zzp’ers bewaren?

Werken met zzp'ers | 15-05-2024

Is het verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van een zzp’er in onze personeelsadministratie te bewaren of overtreden we dan juist de privacyregels? Het...

Hoe houd ik zieke werknemers betrokken bij de organisatie?

Re-integratie | 15-05-2024

Bij langdurig ziekteverzuim kan een werknemer het gevoel krijgen dat hij er niet meer bij hoort. Hiermee verslechtert de werkrelatie en wordt een mogelijke re-integratie...

Wat is generatieverlof en waar is dat voor bedoeld?

Verlofregelingen | 07-05-2024

Wij kennen binnen onze organisatie seniorendagen toe aan onze oudere werknemers. Nu vinden een aantal jongere werknemers dat dit leeftijdsdiscriminatie is. Zij zien graag...

Wat is een compagnonverzekering?

Ondernemersverzekeringen | 07-05-2024

Mijn compagnon en ik hebben samen een onderneming. Nu wil hij dat we een compagnonverzekering afsluiten. Wat is een compagnonverzekering en wat is hiermee verzekerd?...

Welke rechten bij een verkeerd gelopen zwangerschap?

Zwangerschap | 06-05-2024

Wij hebben een werkneemster waarbij de zwangerschap helaas niet tot een goed einde is gekomen. Haar partner werkt ook bij ons. We vragen ons af welke regelingen qua inkomen...

Eigenrisicodrager ZW, maar geen arbodienst meer: wat nu?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 06-05-2024

Wij zijn eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Maar willen we stoppen met de arbodienst die de verzuimbegeleiding doet van de werknemers die niet langer bij ons in dienst...

Mogen we een stage aanbieden zonder onderwijsinstelling?

Stagiairs en leerbanen | 06-05-2024

In onze organisatie geven we ook graag kansen aan werknemers met weinig of geen werkervaring of opleiding. Zo bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij ons een vak...

Mogen loonstroken digitaal verstuurd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-05-2024

Onze organisatie verstuurt loonstroken digitaal naar werknemers. Riskeren wij hiermee een boete wegens het overtreden van de AVG? Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)...

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-05-2024

Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht? Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)...

Hoe voorkomen we een burn-out bij jongere werknemers?

Burn-out | 03-05-2024

Binnen onze organisatie lijkt het wel alsof onze jongere werknemers minder goed met werkdruk kunnen omgaan dan de oudere. Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Hoe...