Vraag & antwoord

Wat is het gevolg van toezeggen vast contract in tijdelijk contract?

Arbeidsovereenkomst | 30-04-2024

Wij werken in een bedrijfstak waar het moeilijk is om aan personeel te komen. Onze organisatie biedt daarom aan nieuwe werknemers een kort tijdelijk dienstverband om...

Welke alternatieven voor een concurrentiebeding zijn er?

Concurrentiebeding | 09-04-2024

Het kabinet wil regelen dat werkgevers geen concurrentiebeding meer mogen afspreken als hiervoor geen noodzaak of aanleiding is. Hoe kunnen we toch de bedrijfsbelangen...

Kunnen we een mondeling aanbod voor een baan intrekken?

Werving en selectie | 27-03-2024

We hebben een sollicitant mondeling een arbeidsovereenkomst toegezegd. Door gewijzigde omstandigheden willen we dit bij nader inzien toch niet doen. Kunnen we een...

Geldt de AVG ook voor gegevens in de arbeidsovereenkomst?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 25-03-2024

Persoonsgegevens zijn beschermd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), vanwege de privacy. Maar geldt de AVG ook voor de gegevens in arbeidsovereenkomsten?...

Foute einddatum in het arbeidscontract: en nu?

Arbeidsovereenkomst | 25-03-2024

Eén van onze werknemers heeft per ongeluk een foute einddatum in zijn contract voor bepaalde tijd staan. We willen deze einddatum opschuiven. Hoe kunnen we dit...

Hoe leggen we tijdelijk extra werk door een vaste werknemer vast?

Arbeidsovereenkomst | 04-03-2024

Op het moment komen we handen tekort binnen de organisatie, vanwege een groot project. Kunnen we een werknemer – naast zijn reguliere, vaste arbeidsovereenkomst...

Mag er een concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst?

Concurrentiebeding | 22-02-2024

Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. We willen niet dat hij bij de concurrent gaat werken, maar we hebben in de arbeidsovereenkomst...

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | 17-01-2024

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Mogen we vakantiedagen na het jaar laten vervallen?

Vakantiedagen | 10-01-2024

Bij onze organisatie is ooit geregeld dat werknemers vakantiedagen direct na het jaar van opbouw verliezen. Per 1 januari 2024 zijn ze dus hun dagen van 2023 kwijt....

Wanneer is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Arbeidsovereenkomst | 06-12-2023

Verzending en ondertekening van bijvoorbeeld arbeidovereenkomsten gebeuren tegenwoordig vooral digitaal. Wanneer is een elektronische handtekening rechtsgeldig?...