Vraag & antwoord

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen? Bij een staking onderbreekt een groep werknemers...

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | 07-03-2023

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang? De wettelijke...

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | 28-02-2023

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Is een aanhef in de arbeidsovereenkomst verplicht?

Arbeidsovereenkomst | 09-02-2023

In onze arbeidsovereenkomsten staat altijd de heer of mevrouw. Is een aanhef in de arbeidsovereenkomst verplicht of is alleen een naam ook goed? U kunt een arbeidsovereenkomst...

Mogen wij functienamen van werknemers zomaar wijzigen?

Arbeidsovereenkomst | 09-02-2023

Wij willen ons functiegebouw herinrichten. Mogen wij functienamen van werknemers zomaar wijzigen? Of u een functienaam tussentijds mag aanpassen, is afhankelijk van de...

Geldt de hoge of lage premie Awf bij wachtdiensten?

Sociale verzekeringen | 06-02-2023

We hebben werknemers in dienst die wachtdiensten draaien en vooraf niet weten hoeveel uur ze zullen werken. Moeten wij voor hen de hoge of de lage premie WW/Awf toepassen?...

Is toezegging in werkgeversverklaring over contract bindend?

Arbeidsovereenkomst | 30-01-2023

Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd heeft mij gevraagd om een werkgeversverklaring in te vullen. Hij heeft deze nodig voor het aanvragen voor een hypotheek....

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | 18-01-2023

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 04-01-2023

Wij hebben tijdelijk een aantal werknemers 'over', terwijl een bevriende organisatie werknemers tekortkomt. We willen die organisatie graag helpen. Waar moeten we op...

Welke opzegtermijn geldt voor een oproepkracht?

Oproepkrachten | 04-01-2023

In het contract van een oproepkracht is geen opzegtermijn opgenomen. Aan welke opzegtermijn moeten wij ons nu houden? En de oproepkracht zelf? Staat er in een oproepcontract...