Vraag & antwoord

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij beleid voor duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 24-07-2019

In hoeverre moeten we de ondernemingsraad (OR) betrekken bij ons beleid voor duurzame inzetbaarheid? Heeft de OR bijvoorbeeld instemmingsrecht? De ondernemingsraad (OR)...

Moet werknemer tekenen voor elke wijziging van personeelsreglement?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 24-07-2019

Wij brengen regelmatig wijzigingen aan in het personeelsreglement. Moeten we werknemers hier iedere keer opnieuw voor laten tekenen? Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst...

Mogen we een vaste werknemer voor een andere functie een tijdelijk contract aanbieden?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij willen een werknemer met een vast contract een andere functie aanbieden waarvoor hij een tijdelijk contract zou krijgen en een lager salaris. Mag dit? Het is niet...

Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 22-07-2019

Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken? En hoe zit dit voor de mondelinge aanvaarding van de sollicitant? De arbeidsovereenkomst komt tot stand...

Welke disciplinaire maatregelen kunnen in een klachtenregeling voor ongewenst gedrag?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 22-07-2019

Ik stel momenteel een klachtenregeling voor ongewenst gedrag op. In onze cao is hierover niets bepaald en we hebben geen ondernemingsraad. Welke disciplinaire maatregelen...