Vraag & antwoord

Wat is het risico op aansprakelijkheid bij internationale klussen?

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid | 22-01-2024

Met welke aandachtspunten zoals inlenersaansprakelijkheid krijgen we te maken als we in internationaal verband werk aannemen of personeel in- of uitlenen? Besteedt uw...

Zijn huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers belast loon?

Buitenlandse werknemers | 19-01-2024

Als buitenlandse werknemers tijdelijk bij ons in Nederland komen werken, moeten wij de kosten van hun huisvesting dan belasten als loon? Als uw organisatie tijdelijk...

Geldt het minimumloon ook voor werknemers in het buitenland?

Minimumloon | 16-01-2024

Onze organisatie heeft ook werknemers in het buitenland. Geldt het Nederlandse minimumloon ook voor hen? Maakt het daarbij nog uit in welk land ze werken, en wat daar...

Waarom een rechtskeuze maken in arbeidsovereenkomsten?

Buitenlandse werknemers | 28-11-2023

We vragen ons af waarom in arbeidsovereenkomsten vaak een bepaling staat waarin een rechtskeuze voor Nederlands recht staat. Vallen werknemers niet automatisch onder...

Betaal ik BTW over een auto voor een buitenlandse werknemer?

Auto van de zaak | 30-03-2023

Ik heb een auto ter beschikking gesteld aan een buitenlandse werknemer, hoe zit het dan met de BTW? Bij het ter beschikking stellen van een auto door een Nederlandse...

Is een werkonderbreking mogelijk bij de 30%-regeling?

30%-regeling | 08-03-2023

Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een...

Zijn er kosten onbelast te vergoeden naast 30%-regeling?

30%-regeling | 08-03-2023

Onze organisatie past de 30%-regeling toe voor ingekomen buitenlandse werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Welke kosten kunnen we nog onbelast vergoeden...

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een statushouder?

Werving en selectie | 10-02-2023

Om de personeelstekorten het hoofd te bieden, wordt onze organisatie gedwongen om creatief te zijn bij het invullen van de vacatures. Wat zijn de aandachtspunten bij...

Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen?

Buitenlandse werknemers | 27-09-2022

België kent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet. Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen of is dit niet mogelijk? Werknemers die in het...

Welke informatieverplichting bij werken in het buitenland?

Buitenlandse werknemers | 30-06-2022

Wij hebben werknemers die regelmatig voor korte of lange duur in het buitenland werken. Op basis van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moeten we...