Vraag & antwoord

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Cao | 30-04-2024

Eén van onze oud-werknemers heeft zoch bij ons gemeld voor een nabetaling van loon. Na zijn vertrek is namelijk in de cao afgesproken dat de werknemers met terugwerkende...

Is het mogelijk om over te stappen naar een andere cao?

Cao | 18-04-2024

Binnen onze organisatie passen we een cao toe die vroeger prima bij onze bedrijfsactiviteiten paste, maar nu niet meer. Onze organisatie is gegroeid en onze werkzaamheden...

In welke situaties moeten wij verplicht een cao toepassen?

Cao | 17-04-2024

Eén van onze werknemers is van mening dat wij ten onrechte geen cao toepassen. Volgens hem valt onze organisatie onder de werkingssfeer van een cao. Hoe komen...

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | 01-02-2024

Werknemers die incidenteel naar een klant of naar een congres reizen met eigen vervoer, kunnen een declaratie indienen voor een reiskostenvergoeding. Mogen wij een vervaltermijn...

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | 17-01-2024

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Geldt het minimumloon ook voor werknemers in het buitenland?

Minimumloon | 16-01-2024

Onze organisatie heeft ook werknemers in het buitenland. Geldt het Nederlandse minimumloon ook voor hen? Maakt het daarbij nog uit in welk land ze werken, en wat daar...

Is een jaarlijkse loonsverhoging verplicht?

Beloning | 03-01-2024

Onze werknemers krijgen jaarlijks met meer kosten te maken. Stijging van de lonen ligt dan ook voor de hand. Maar is die loonsverhoging eigenlijk verplicht? Of een werknemer...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 02-01-2024

Het stond al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | 23-08-2023

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Moeten wij een bhv'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 08-05-2023

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...