Vraag & antwoord

Mogen we werknemers vragen minuren na de coronacrisis in te halen?

Arbeidsovereenkomst | 24-12-2020

We hadden vanwege de coronacrisis veel minder werk voor onze werknemers. Hierdoor zijn minuren ontstaan. Mogen we van onze werknemers vragen om deze uren in te halen,...

Mag de werkgever vakantie opnemen verplichten?

Vakantiedagen | 06-04-2020

Omdat onze organisatie door de coronamaatregelen minder werk heeft, willen we alle werknemers vragen om deze maand 5 vakantiedagen op te nemen. Mogen we dat verplicht...

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en NBBU na de harmonisering?

Uitzendkrachten | 07-01-2020

De cao's voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU zijn geharmoniseerd. De inhoud van de cao's is nagenoeg hetzelfde. Maar 'nagenoeg' is niet helemaal. Welke verschillen...

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten?

Uitzendkrachten | 07-01-2020

Op 30 december 2019 is de geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten 2019-2021 in werking getreden. Wat is het gevolg van de harmonisering en wat zijn de belangrijkste...

Is een jaarlijkse loonsverhoging verplicht?

Cao | 24-07-2019

Werknemers krijgen jaarlijks met meer kosten te maken. Stijging van de lonen ligt dan ook voor de hand. Maar is die verhoging eigenlijk verplicht? Er zijn geen wettelijke...

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Cao | 22-07-2019

Hemelvaart is een erkende feestdag, maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Projectmanagement | 22-07-2019

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV. Nu zijn we benieuwd wat de rechten en plichten van de werknemer en werkgever zijn in het 3e jaar...

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Cao | 22-07-2019

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt? Dit hangt af van de manier waarop...

Waarin verschillen de bedrijfstak- en ondernemings-cao?

Cao | 18-11-2009

Er bestaan zowel bedrijfstak-cao's als ondernemings-cao's. Wat zijn de verschillen hiertussen? Kunnen we zelf een keuze maken voor het type cao? Een bedrijfstak-cao geldt...