Vraag & antwoord

Mag de opzegtermijn voor de werknemer worden aangepast?

Opzegtermijn | Publicatiedatum 29-07-2019

Wat zijn de voorwaarden voor het verlengen of verkorten van de opzegtermijn voor de werknemer? Verkorting van de opzegtermijn voor de werknemer mag altijd, zolang dit...

Kan Tweede Paasdag een verplichte werkdag zijn?

Arbeidstijden | Publicatiedatum 26-07-2019

Tweede Paasdag is een erkende feestdag, maar onze organisatie is op die dag gewoon open. Mag ik van medewerkers eisen om op die dag te komen werken? De Algemene termijnenwet...

Kan werknemer geboorteverlof spreiden?

Geboorteverlof | Publicatiedatum 24-07-2019

De vrouw van een werknemer is bevallen en daarom wil hij kraamverlof opnemen. Kunt u mij vertellen of hij de verlofdagen aaneengesloten moet opnemen of dat hij de dagen...

Wat kunnen we doen tegen veel kort verzuim voor artsbezoek?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | Publicatiedatum 24-07-2019

We hebben in onze organisatie veel werknemers die vaak kort verzuim opnemen voor het bezoek aan de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. Kunnen we hier iets tegen doen?...

Mogen we instellen dat vakantie pas een half jaar van tevoren is aan te vragen?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 24-07-2019

Enkele werknemers vragen direct aan het begin van het jaar vrij voor december. Vanwege bezettingseisen kunnen andere werknemers dan geen vrij nemen. Mogen we instellen...

Hoe leggen we tijdelijk extra werk van een vaste werknemer vast?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 24-07-2019

Kunnen we een werknemer – naast zijn reguliere, vaste arbeidsovereenkomst – ook inzetten voor tijdelijke extra werkzaamheden? En hoe regelen we dit dan? Als...

Is een jaarlijkse loonsverhoging verplicht?

Cao | Publicatiedatum 24-07-2019

Werknemers krijgen jaarlijks met meer kosten te maken. Stijging van de lonen ligt dan ook voor de hand. Maar is die verhoging eigenlijk verplicht? Er zijn geen wettelijke...

Wat is een fictieve opzegtermijn?

Ontslag | Publicatiedatum 22-07-2019

Bij uitdiensttreding van een werknemer houdt UWV voor de betaling van een uitkering een fictieve opzegtermijn aan. Wat bedoelt UWV daarmee? Bij ontslag van een werknemer...

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Cao | Publicatiedatum 22-07-2019

Hemelvaart is een erkende feestdag maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...

Moet de werknemer zijn verzoek om ouderschapsverlof motiveren?

Ouderschapsverlof | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij ontvingen onlangs een verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof, maar zonder motivatie. Is die niet verplicht? Uw medewerker heeft veel vrijheid bij de opname...