Vraag & antwoord

Wanneer is de klokkenluidersbescherming niet van toepassing?

Klokkenluidersregeling | 27-03-2024

We hebben een werknemer die een melding heeft gedaan over onze organisatie. Hij heeft hierbij vertrouwelijke bedrijfsgegevens gedeeld met een externe organisatie. Hij...

Welke waarborgen moet een klokkenluidersregeling hebben?

Klokkenluidersregeling | 27-03-2024

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over een klokkenluidersregeling. Welke waarborgen moet zo’n regeling hebben? Is het juist dat de melder zich met...

Klokkenluidersregeling verplicht bij vrijwilligers?

Klokkenluidersregeling | 25-03-2024

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar we werken daarnaast wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?   Op basis...