Vraag & antwoord

Telt de auto van de zaak mee voor de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 27-06-2024

Moeten we de waarde van de auto van de zaak meenemen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Nee, de auto van de zaak laat u buiten beschouwing bij...

Wat als de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid ontkent?

Ontslag | 10-06-2024

In onze organisatie hebben we een werknemer die disfuncioneert. Wij denken dat zijn gedrag veroorzaakt wordt door een medisch probleem, maar de werknemer ontkent dit...

Vanaf wanneer geldt het opzegverbod bij ziekte?

Ontslag | 27-05-2024

We hebben een werknemer verteld dat we hem willen ontslaan. Direct na die mededeling heeft hij zich ziekgemeld. Nu vragen we ons af: vanaf wanneer geldt het opzegverbod...

Mogen werknemers kiezen wie ontslag krijgt bij een reorganisatie?

Ontslag | 30-04-2024

Binnen onze organisatie moeten we vanwege een reorganisatie werknemers ontslaan. Er zijn voorbeelden van organisaties die werknemers lieten bepalen wie ontslagen moest...

Kan een werkgever onder een beëindigingsovereenkomst uit?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Onze organisatie heeft een ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken met een werknemer. De afspraken hebben we vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. We...

Wat betekent een ontslag met wederzijds goedvinden voor de uitkering?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Onze organisatie heeft aan een werknemer een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De werknemer wil op zich wel tekenen, maar is bang dat hij zijn recht op een uitkering...

Mogen we een overeenkomst antidateren?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

We willen met een medewerker een beëindigingsovereenkomst sluiten. In verband met de ingangsdatum van zijn werkloosheidsuitkering willen we de datum van ondertekening...

Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na een ontslag met wederzijds goedvinden? Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst beeïndigd...

Wat is het verschil tussen een uitwisselbare functie en een passende functie?

Ontslag | 18-04-2024

Onze organisatie moet reorganiseren en helaas komen daardoor ook functies te vervallen. Nu zitten we met de vraag wat het verschil is tussen een uitwisselbare functie...

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | 18-04-2024

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...