Vraag & antwoord

Welke rol speelt de rechter bij bedrijfseconomisch ontslag?

Ontslag | 02-03-2023

Helaas moeten in onze organisatie ook banen verdwijnen. Om de toekomst van de organisatie financieel veilig te stellen, moeten we die ontslagen zo snel mogelijk regelen....

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | 28-02-2023

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst: kan dat?

Arbeidsovereenkomst | 17-02-2023

Wij hebben een arbeidsovereenkomst gesloten met een werknemer die niet eerlijk is geweest tijdens het sollicitatiegesprek. Als we toen wisten, wat we nu weten, hadden...

Ontbinding arbeidscontract na wanprestatie: kan dat?

Ontslag | 09-02-2023

Wij hebben gehoord dat een arbeidsovereenkomst ook ontbonden kan worden vanwege een 'toerekenbare tekortkoming in de nakoming'. Als dat inderdaad klopt: hoe gaat dat...

Wat als een werknemer die uit dienst gaat bedrijfseigendom niet teruggeeft?

Ontslag | 04-01-2023

Een werknemer treedt uit dienst, maar wil de ter beschikking gestelde bureaustoel (voor het thuiswerken) niet terugbrengen. Wat kunnen we doen? In principe moet een werknemer...

Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 09-08-2022

We moeten een werknemer ontslaan, terwijl we pas in hem hebben geïnvesteerd door een opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen...

Geldt een LinkedIn-connectie maken als overtreding van relatiebeding?

Concurrentiebeding | 26-07-2022

Overtreedt mijn ex-medewerker het relatiebeding als hij een LinkedInconnectie aangaat met een belangrijke zakenrelatie? Het arbeidsrecht noemt het gebruik van LinkedIn...

Kan de werkgever een zieke werknemer tijdens de proeftijd ontslaan?

Ontslag | 24-07-2022

We kunnen een medewerker tijdens de proeftijd ontslaan. Maar mag dat ook als hij op dat moment ziek is? Tijdens de proeftijd geldt het ontslagverbod bij ziekte niet....

Mag een getuigschrift alleen maar positief of negatief zijn?

Ontslag | 24-05-2022

Een ontslagen werknemer vraagt de organisatie om een getuigschrift. Moeten wij hierin negatieve informatie over de werknemer weglaten, of zijn we juist verplicht die...

Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 24-02-2022

Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na een ontslag met wederzijds goedvinden? Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst beeïndigd...