Vraag & antwoord

Mag een zwangere werkneemster nooit ontslagen worden?

Opzegverboden | Publicatiedatum 09-10-2019

De samenwerking met een werkneemster die in verwachting is, verloopt helemaal niet soepel. Betekent het feit dat zij zwanger is dat onze organisatie haar niet kan ontslaan...

Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden | Publicatiedatum 29-07-2019

Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na het afsluiten van een beëindigingsovereenkomst of als de werknemer heeft ingestemd met een...

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim voor ontslaggrond c?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | Publicatiedatum 26-07-2019

Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor toepassing van ontslaggrond c? In artikel 7:669 van het Burgerlijk...

Mag ik kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 26-07-2019

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Kosten van bijvoorbeeld...

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 26-07-2019

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding na ontslag? Onder de huidige wet kan dat bij een dienstverband van twee jaar of langer. In...

Geldt een LinkedIn-connectie maken als overtreding van relatiebeding?

Concurrentiebeding | Publicatiedatum 26-07-2019

Overtreedt mijn ex-medewerker het relatiebeding als hij een LinkedInconnectie aangaat met een belangrijke zakenrelatie? Het arbeidsrecht noemt het gebruik van LinkedIn...

Hoe werkt de afronding van de transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 24-07-2019

Met een online rekentool probeer ik de transitievergoeding te berekenen. Waarom krijg ik bij het invullen van een dienstverband van zeventien jaar en twaalf maanden een...

Valt het niet verlengen van contract onder benadelingsverbod van FG?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 24-07-2019

Als werkgever mag je een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) niet benadelen, bijvoorbeeld door hem te ontslaan. Nu willen wij de arbeidsovereenkomst van een...

Mogen we werknemer met fysieke klachten ontslaan in de proeftijd?

Proeftijd | Publicatiedatum 24-07-2019

Een werknemer gaat direct aan het begin van zijn proeftijd door zijn rug en is sindsdien niet meer in staat om bij ons te werken. Mogen we hem ontslaan? Als u in de arbeidsovereenkomst...

Wat te doen als een werknemer niet meewerkt aan een verbetertraject?

Disfunctioneren | Publicatiedatum 24-07-2019

Een disfunctionerende werknemer in onze organisatie weigert om mee te werken aan een verbetertraject. Wat is verstandig om te doen? Voordat u een disfunctionerende werknemer...