Vraag & antwoord

Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Opleiding en ontwikkeling | 03-01-2023

Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven? Als een werknemer een studie...

Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie?

Werkkostenregeling (WKR) | 22-11-2022

Onze onderneming neemt niet alle opleidingkosten van werknemers voor haar rekening. Waar het fiscaal mogelijk is, willen we de werknemer wel graag tegemoetkomen in de...

Geldt de beroepseis van permanente educatie voor accountants in alle gevallen?

Opleiding en ontwikkeling | 31-08-2022

Een van de beroepseisen voor financials is permanente educatie. Geldt dit ook voor accountants die in het buitenland werken, van functie veranderen of als pensionado...

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen?

Studiekosten | 15-08-2022

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval...

Mag ik de kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | 10-08-2022

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Heeft de werknemer...

Glijdende schaal bij scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen?

Transitievergoeding | 09-08-2022

Is er voor scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen een glijdende schaal mogelijk, net zoals in een studiekostenbeding? Onder voorwaarden mag u de transitievergoeding...

Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 09-08-2022

We moeten een werknemer ontslaan, terwijl we pas in hem hebben geïnvesteerd door een opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen...

Wat is het gevolg van het niet-naleven van de scholingsplicht?

Opleiding en ontwikkeling | 27-06-2022

Per 1 augustus 2022 hebben we als organisatie te maken met aanvullende regels voor onze scholingsverplichting, die inhoudt dat een wettelijk verplichte opleiding...

Hoe dragen opleidingen bij aan duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | 22-06-2022

Werknemers die willen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid moeten zich gedurende hun loopbaan voldoende ontwikkelen. Hoe kunnen ze dat het beste doen en hoe faciliteert...

Hoe kunnen we digitaal leren stimuleren?

Opleiding en ontwikkeling | 10-06-2022

Hoe kunnen we binnen onze organisatie onze werknemers stimuleren om meer te doen aan digitaal leren? Lang voor corona zorgde de opkomst van de online wereld er al voor...