Vraag & antwoord

Wat is het verschil tussen een nulurencontract en een min-max-contract?

Oproepkrachten | 18-04-2024

Binnen onze organisatie hebben flexibel inzetbare werknemers nodig om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen en snel vervanging van zieke werknemers te regelen....

Hoeveel vakantiedagen bij een min-maxcontract?

Oproepkrachten | 17-04-2024

Wij hebben een aantal werknemers met een min-maxcontract in dienst. Bij een vaste urenomvang is het eenvoudig om het aantal vakantiedagen te berekenen, maar hoe moet...

Welke regels gelden bij seizoensarbeid?

Oproepkrachten | 09-01-2024

In onze organisatie werken we in de zomer veel met werknemers die we maar een gedeelte van het jaar kunnen inzetten. Met welke arbeidsrechtelijke regels moeten we rekening...

Welke opzegtermijn geldt voor een oproepkracht?

Oproepkrachten | 04-01-2023

In het contract van een oproepkracht is geen opzegtermijn opgenomen. Aan welke opzegtermijn moeten wij ons nu houden? En de oproepkracht zelf? Staat er in een oproepcontract...

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 11-08-2022

Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling?  De precieze behandeling hangt af van...

Wat is een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon?

Flexwerkers | 20-06-2022

We lezen dat er per 1 augustus 2022 een nieuwe wet is die regelt dat werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon bij hun werkgever een verzoek...

Oproepkracht zegt bevestigde oproep af: en nu?

Oproepkrachten | 07-09-2021

Soms laten onze oproepkrachten vlak van tevoren weten dat ze toch niet komen werken. Dat levert problemen met de bezetting op. Wat zijn de rechten en plichten van zowel...

Wat is het verschil tussen een nulurencontract en een oproepcontract?

Oproepkrachten | 01-07-2021

Binnen onze organsatie willen we een medewerker aannemen die alleen komt werken als we hem daarvoor oproepen. Moeten we hem een nulurencontract aanbieden of een oproepovereenkomst?...

Geldt een termijn voor het intrekken van een opdracht voor een oproepkracht?

Oproepkrachten | 23-01-2020

Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten te voorkomen? Als u de werknemer...