Vraag & antwoord

Hoe houden we zieke werknemers betrokken bij de organisatie?

Re-integratie | 15-05-2024

Bij langdurig ziekteverzuim kan een werknemer het gevoel krijgen dat hij er niet meer bij hoort. Hiermee verslechtert de werkrelatie en wordt een mogelijke re-integratie...

Waar moet u rekening mee houden bij re-integratie na hersenletsel?

Re-integratie | 29-04-2024

De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd zichtbaar, maar vaak wel blijvend. Het risico van een verkeerde beoordeling van de belastbaarheid ligt op de loer. Maar...

Werknemer weer ziek na lange arbeidsongeschiktheid: en nu?

Loondoorbetaling bij ziekte | 29-04-2024

Wij hebben een werknemer die na bijna twee jaar arbeidsongeschiktheid weer aan de slag is gegaan. Maar nu meldt hij zich weer ziek met soortgelijke klachten. Kunnen wij...

Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?

Verzuim | 29-04-2024

Een zieke werknemer heeft zijn onvrede geuit over de bedrijfsarts die hem begeleidt. Hij wil dat hij een andere bedrijfsarts krijgt toegewezen. Zijn we verplicht dit...

Waarvoor kan ik een sociaal medisch team (SMT) inzetten?

Verzuim | 23-04-2024

Ik werk als arboprofessional in een grotere organisatie, en heb geregeld met meerdere partijen te maken bij het uitvoeren van het arbobeleid. Deze partijen zijn onderdeel...

Wanneer géén verplicht einde aan slapend dienstverband?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 18-03-2024

We hebben binnen onze organisatie een werknemer die ons vraagt om akkoord te gaan met het einde van zijn dienstverband en de transitievergoeding te betalen. Hij is nu...

Vervallen re-integratieplichten door ouderschapsverlof?

Re-integratie | 07-02-2024

Een deels arbeidsongeschikte werknemer werkt door opname van ouderschapsverlof nog maar 60% van zijn contracturen. Nu meent hij dat hij daardoor niet hoeft mee te werken...

Heeft bezwaar maken tegen loonsanctie van UWV zin?

Loondoorbetaling bij ziekte | 10-01-2024

UWV heeft onze organisatie een loonsanctie opgelegd. Wij overwegen bezwaar aan te tekenen tegen deze extra loondoorbetalingsplicht van maximaal 52 weken. Hoe werkt...

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...

Kan de arboverpleegkundige de bedrijfsarts zomaar vervangen?

Arbodienst | 04-10-2023

Wij werken via onze arbodienstverlener met een bedrijfsarts. Soms neemt een arboverpleegkundige het spreekuur van de bedrijfsarts waar. Kan dit zomaar? Ja, onder bepaalde...