Vraag & antwoord

Wat is het verschil tussen vakantie en verlof?

Verlofregelingen | 06-06-2024

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang. Verlof is namelijk niet altijd...

Kan de partner bij ivf-traject ook betaald verlof krijgen?

Verlofregelingen | 05-03-2024

De vrouw van een werknemer doorloopt een ivf-traject. Kan onze werknemer als ‘partner van’ hiervoor ook betaald verlof opnemen?  Een werknemer kan voor...

Mogen we vakantiedagen na het jaar laten vervallen?

Vakantiedagen | 10-01-2024

Bij onze organisatie is ooit geregeld dat werknemers vakantiedagen direct na het jaar van opbouw verliezen. Per 1 januari 2024 zijn ze dus hun dagen van 2023 kwijt....

Mogen we werknemers hun eigen feestdagen laten kiezen?

Arbeidsvoorwaarden | 03-05-2023

Niet al onze werknemers hebben er behoefte aan om vrij te hebben met Kerst of Pasen, maar juist wel tijdens andere feestdagen waar geen vrije dag voor gegeven wordt....

Wat moeten we administratief regelen bij onbetaald verlof?

Verlofregelingen | 20-04-2023

Als een werknemer een sabbatical wil en daarvoor een periode onbetaald verlof wil nemen, wat zijn dan de aandachtspunten voor de werkgever? De werknemer blijft in dienst,...

Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?

Vakantiedagen | 29-03-2023

Een werknemer die uit dienst treedt heeft nog 500 vakantie-uren over. Maakt het voor hem fiscaal uit als we die uren gespreid uitbetalen of in één keer?...

Mag de werkgever vakantie opnemen verplichten?

Vakantiedagen | 16-03-2023

Binnen onze organisatie hebben we werknemers die veel vakantie-uren open hebben staan. Voor de uren zijn we verplicht geld te reserveren. Bij uitdiensttreding moeten...

Hoe voorkomen we dat werknemers allemaal tegelijkertijd vakantie opnemen?

Vakantiedagen | 16-03-2023

In onze organisatie hebben we veel werknemers met schoolgaande kinderen. In de regel willen die allemaal tijdens de zomervakantie vrij nemen om met het gezin op vakantie...

Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?

Vakantiedagen | 13-03-2023

Het komt regelmatig voor dat we een vakantie-aanvraag van een werknemer goedkeuren, maar dat de werknemer die later intrekt of wil wijzigen. Dat kost ons veel tijd, omdat...

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | 07-03-2023

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang? De wettelijke...