Vraag & antwoord

Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?

Vakantiedagen | 29-03-2023

Een werknemer die uit dienst treedt heeft nog 500 vakantie-uren over. Maakt het voor hem fiscaal uit als we die uren gespreid uitbetalen of in één keer?...

Mag de werkgever vakantie opnemen verplichten?

Vakantiedagen | 16-03-2023

Binnen onze organisatie hebben we werknemers die veel vakantie-uren open hebben staan. Voor de uren zijn we verplicht geld te reserveren. Bij uitdienstreding moeten we...

Hoe voorkomen we dat werknemers allemaal tegelijkertijd vakantie opnemen?

Vakantiedagen | 16-03-2023

In onze organisatie hebben we veel werknemers met schoolgaande kinderen. In de regel willen die allemaal tijdens de zomervakantie vrij nemen om met het gezin op vakantie...

Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?

Vakantiedagen | 13-03-2023

Het komt regelmatig voor dat we een vakantie-aanvraag van een werknemer goedkeuren, maar dat de werknemer die later intrekt of wil wijzigen. Dat kost ons veel tijd, omdat...

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | 07-03-2023

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang? De wettelijke...

Wat zijn de voor- en nadelen van verlofsparen?

Vakantiedagen | 14-02-2023

We overwegen om verlofsparen mogelijk te maken voor onze werknemers. Voordat we deze beslissing nemen, willen we alle voor- en nadelen afwegen. Wat zijn de nadelen...

Mogen we een vakantieverzoek weigeren wegens piekdrukte?

Vakantiedagen | 26-07-2022

In de zomer kunnen bedrijven piekdrukte hebben. Mogen we het vakantieverzoek van een medewerker weigeren, vanwege piekdrukte in die periode? Wanneer de zomervakantie...

Mogen we vakantie maximaal een half jaar van tevoren laten aanvragen?

Vakantiedagen | 24-07-2022

Enkele werknemers vragen direct aan het begin van het jaar vrij voor december. Vanwege bezettingseisen kunnen andere werknemers dan geen vrij nemen. Mogen we instellen...

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Vakantiedagen | 22-07-2022

Hemelvaart is een erkende feestdag, maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...

Kost ziekte op een collectieve vakantiedag toch vakantiesaldo?

Vakantiedagen | 08-07-2022

Als een werknemer ziek is op een collectief vastgestelde vakantiedag, mogen wij de ziekte-uren dan in mindering brengen op zijn vakantiesaldo? Het maakt niet uit of een...