Vraag & antwoord

Wat zijn de aandachtspunten bij het geven van onbetaald verlof?

Verlofregelingen | 20-04-2023

Als een werknemer een sabbatical wil en daarvoor een periode onbetaald verlof wil nemen, wat zijn dan de aandachtspunten voor de werkgever? De werknemer blijft in dienst,...

Meteen na urenverhoging ouderschapsverlof opnemen, kan dat?

Arbeidstijden | 05-04-2023

Een werknemer is van 32 naar 40 uur per week gegaan. Nu verzoekt hij gelijk om acht uur per week aan betaald ouderschapsverlof. Kan dit zomaar? Sinds 2 augustus 2022...

Heeft werknemer die bij zijn ouders woont recht op verhuisverlof?

Verlofregelingen | 07-03-2023

Een werknemer die nog bij zijn ouders woont, vraagt bijzonder verlof aan voor een verhuizing. Heeft hij hier recht op als zijn ouders de verhuizing regelen? Wettelijk...

Loonheffingen over bijtelling tijdens onbetaald verlof?

Auto van de zaak | 16-01-2023

Een werknemer met een auto van de zaak ontvangt tijdelijk (bijna) geen loon vanwege onbetaald verlof. Moeten wij dan toch alle loonheffingen over zijn bijtelling voor...

Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

Pensioen via de werkgever | 12-12-2022

We hebben gelezen dat sinds 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze werknemers. Waar...

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

Zwangerschap | 09-10-2022

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op...

Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | 25-08-2022

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer...

Bouwt een werknemer tijdens geboorteverlof ook vakantiedagen op?

Geboorteverlof | 02-08-2022

Bouwt een werknemer tijdens de opname van geboorteverlof ook vakantiedagen op? Het geboorteverlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van een werknemer....

Behouden werknemers hun vakantie- en verlofdagen bij een baanwisseling?

Vakantiedagen | 03-03-2022

Wij werken mee aan overdracht van vakantie- en verlofdagen bij een baanwisseling in onze sector. Maar jullie schrijven dat dit altijd moet. Staat dat in de wet? Ja, de...

Wat kunnen we doen tegen veel kort verzuim voor artsbezoek?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 24-02-2022

We hebben in onze organisatie veel werknemers die vaak kort verzuim opnemen voor het bezoek aan de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. Kunnen we hier iets tegen doen?...