Vraag & antwoord

Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen op maandag?

Verzuim | 30-04-2024

Wij zien binnen onze organisatie dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Dat levert de nodige problemen met de bezetting op. Daarnaast hebben wij soms ook...

Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?

Verzuim | 29-04-2024

Een zieke werknemer heeft zijn onvrede geuit over de bedrijfsarts die hem begeleidt. Hij wil dat hij een andere bedrijfsarts krijgt toegewezen. Zijn we verplicht dit...

Waarvoor kan ik een sociaal medisch team (SMT) inzetten?

Verzuim | 23-04-2024

Ik werk als arboprofessional in een grotere organisatie, en heb geregeld met meerdere partijen te maken bij het uitvoeren van het arbobeleid. Deze partijen zijn onderdeel...

Hoe kunnen we presenteïsme aanpakken?

Preventie | 08-02-2024

We merken dat werknemers vaak 'gewoon' aan het werk gaan als zij niet helemaal fit zijn. Dit willen we tegengaan, maar hoe doen we dat? Als een werknemer zich vanwege...

Wat zijn de taken van de casemanager?

Wet verbetering poortwachter | 22-06-2022

Onze arbodienst wil voor een langdurig zieke werknemer een casemanager inschakelen. Wat is het voordeel daarvan, en wat doet hij precies? In sommige gevallen is voor...

Hoe problemen op het werk door alcohol en drugs voorkomen?

Gezondheid werknemer | 24-02-2022

Binnen onze organisatie is veilig werken erg belangrijk, vanwege de risico's die het werk met zich meebrengt. Onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen...

Wat kan een werkgever afleiden uit verzuimgegevens?

Verzuim | 11-06-2020

Wat kan een werkgever afleiden uit een percentage verzuim per werknemer of uit een algemene verzuimregistratie? Uw onderneming moet de (feitelijke) gegevens rond ziekteverzuim...