Vraag & antwoord

Waar moeten we op letten bij anoniem solliciteren?

Werving en selectie | 02-05-2024

Binnen onze organisatie willen we (bewuste en onbewuste) vooroordelen bij de werving en selectie zo veel mogelijk voorkomen. We overwegen daarom om anoniem solliciteren...

Mogen wij een 70-jarige sollicitant afwijzen om leeftijd?

Discriminatie | 28-03-2024

Momenteel hanteren wij als regel dat we geen pensioengerechtigde werknemers in dienst nemen. Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn...

Kunnen we een mondeling aanbod voor een baan intrekken?

Werving en selectie | 27-03-2024

We hebben een sollicitant mondeling een arbeidsovereenkomst toegezegd. Door gewijzigde omstandigheden willen we dit bij nader inzien toch niet doen. Kunnen we een...

Hoelang mogen we gegevens van sollicitanten bewaren?

Werving en selectie | 25-03-2024

In onze organisatie heerst krapte op de arbeidsmarkt. Voor bepaalde vacatures zijn maar moeilijk mensen te vinden. We willen daarom de gegevens van sollicitanten bewaren,...

Mogen we de social media van sollicitanten screenen?

Werving en selectie | 31-08-2023

We hebben in onze organisatie al een paar keer meegemaakt dat een werknemer tijdens de werving en selectieprocedure een wat te rooskleurig beeld van zichzelf schetste....

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een statushouder?

Werving en selectie | 10-02-2023

Om de personeelstekorten het hoofd te bieden, wordt onze organisatie gedwongen om creatief te zijn bij het invullen van de vacatures. Wat zijn de aandachtspunten bij...

Wat zijn de voor- en nadelen van een vacaturestop?

Werving en selectie | 23-01-2023

We overwegen tijdelijk een vacaturestop in te stellen, omdat we onze organisatie gaan reorganiseren. Hierdoor zullen waarschijnlijk banen komen te vervallen. Met een...

Hoe kunnen we marketing inzetten voor werving?

Werving en selectie | 06-12-2022

Veel werkgevers maken gebruik van marketing om hun organisatie te ‘verkopen’ aan potentiële nieuwe werknemers. Welke adviezen zijn hierover te geven?...

Hoe vaak maken we een strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning (SPP) | 07-11-2022

Binnen onze organisatie zijn we bijna klaar met het opzetten van een strategische personeelsplanning (SPP). Aangezien we vooruit willen blijven denken, gaan we dit vaker...

Wat zijn de regels voor een arbeidsmarkttoeslag?

Arbeidsvoorwaarden | 10-06-2022

Omdat de arbeidsmarkt historisch krap is, wil onze organisatie werknemers in moeilijk te vervullen functies een extra arbeidsmarkttoeslag betalen om ze maar binnen te...