Vraag & antwoord

Waar moeten we op letten bij de evaluatie van financiële projecten?

Projectmanagement | 23-03-2022

De financiële afdeling heeft voor 2022 een aantal projecten onder zich gekregen. Waar moeten we straks op letten bij de evaluatie? Ligt de organisatie van een project...

Kunnen we werkprocessen reorganiseren met agile en lean?

Reorganisatie | 20-05-2021

We lezen veel over agile en lean om werkprocessen te stroomlijnen. Is dat ook iets om bij de reorganisatie van onze onderneming mee te nemen? Een organisatie die ‘agile’...

Wat doet een risicomanager?

Projectmanagement | 24-07-2019

Onze onderneming overweegt een risicomanager aan te stellen. Wat zijn precies de taken van een risicomanager? De risicomanager stelt het risicomanagementbeleid op en...

Wat is een accountplan?

Projectmanagement | 24-07-2019

Voor onze grotere klanten willen we een accountplan opstellen zodat we gerichter kunnen verkopen. Wat staat daar allemaal in? In principe hoeft een accountplan helemaal...

Kunnen wij de bedrijfsarts aansprakelijk stellen?

Projectmanagement | 22-07-2019

Als gevolg van een fout van de bedrijfsarts is ons een loonsanctie opgelegd. Kunnen wij hiervoor de bedrijfsarts aansprakelijk stellen? Als één van uw medewerkers...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Projectmanagement | 22-07-2019

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV. Nu zijn we benieuwd wat de rechten en plichten van de werknemer en werkgever zijn in het 3e jaar...

Zijn externe risico's ook van belang bij risicomanagement?

Projectmanagement | 17-07-2019

Binnen onze onderneming is veel aandacht voor risicomanagement en dan vooral voor interne risicofactoren. Hoe zit het met externe risico’s? Een valkuil bij het...