Vraag & antwoord

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | 23-08-2023

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt...

Moeten familiebedrijven ook cijfers overleggen aan de OR?

OR en financiële zaken | 21-03-2023

Onze OR ontvangt geen financieel-economische cijfers. Als we daarom vragen is het antwoord dat een familiebedrijf deze niet hoeft te geven. Klopt dat? Een familiebedrijf...

Wanneer mag de bestuurder de OR informatie weigeren?

Informatierecht | 11-11-2022

De ondernemingsraad (OR) vraagt om informatie die onze organisatie niet wil verstrekken. De ondernemingsraad vindt dat hij recht heeft op deze informatie, maar de bestuurder...

Welke rechten heeft de OR bij de pensioenovereenkomst?

Informatierecht | 22-09-2022

Onze organisatie is bezig met een nieuwe pensioenovereenkomst. Welke rechten hebben wij als OR daarbij? Uw OR heeft instemmingsrecht bij alle bepalingen die van directe...

Artikel 31 c WOR: OR-rechten adviesopdracht deskundige?

Informatierecht | 31-05-2022

In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de bestuurder de ondernemingsraad (OR) moet mededelen dat hij voornemens is een adviesopdracht aan een deskundige...

Bij welke onderwerpen heeft de OR informatierecht?

Informatierecht | 02-05-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft regelmatig informatie nodig van de bestuurder om het OR-werk goed te kunnen doen. Nu vragen we ons af: bij welke onderwerpen heeft...

Hoe stellen we de juiste vragen om goede informatie te krijgen?

Informatierecht | 01-11-2021

Onze ondernemingsraad (OR) loopt regelmatig tegen het probleem aan dat we alleen vage antwoorden krijgen op onze vragen aan de bestuurder. Hierdoor hebben we onvoldoende...