Vraag & antwoord

Is een sollicitatieprocedure zonder interne werving toegestaan?

Werving en selectie | 21-03-2023

Bij ons worden regelmatig vacatures vervuld zonder dat de werknemers kunnen solliciteren. Klopt dat en wat kan de OR doen? Er bestaat geen wettelijke verplichting om...

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de OR?

Initiatiefrecht | 21-01-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de bestuurder. De bestuurder geeft aan hier geen tijd voor te hebben en gaat niet op het voorstel...

Hoe moet de bestuurder reageren op een initiatiefvoorstel?

Initiatiefrecht | 11-01-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft op basis van haar initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3 WOR) een initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder. Is de bestuurder verplicht...

Initiatiefrecht belangrijk voor bestuurder: waarom?

Initiatiefrecht | 11-01-2022

Onze ondernemingsraad heeft het recht om over 'alle aangelegenheden die de onderneming aangaan' voorstellen aan de bestuurder te doen: het initiatiefrecht (artikel 23...

Welke belanghebbenden zijn er bij de invoering van een rookvrij werken?

Gezondheid werknemer | 26-07-2021

Binnen onze organisatie gaan we aan de slag met rookvrij werken. Voor 1 januari 2022 moesten de rookruimtes immers verdwenen zijn. We vragen ons af welke belanghebbenden...