Vraag & antwoord

Kunnen we van werkgroepen onderdeelcommissies maken?

Samenstelling van de OR | 22-07-2019

Onze OR wil zijn werkgroepen de status van onderdeelcommissies (OC) geven zodat ze rechtstreeks met de eigen directeur zaken kunnen doen. Maar we werken op één...

Mag OR toestaan dat leidinggevende zieke oproept bij twijfel?

Instemmingsrecht | 22-07-2019

De OR heeft ingestemd met een protocol waarbij de leidinggevende een zieke mag oproepen als hij de ziekmelding niet vertrouwt. Kan dit wel? Dat gaat inderdaad wel erg...

Hoe kiezen we het beste een OR-vicevoorzitter?

OR-verkiezingen | 22-07-2019

Onze OR moet een nieuwe vicevoorzitter kiezen. Ons reglement geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren. Wat is de beste procedure? Artikel 7 van de Wet op de ondernemingsraden...

Is fusieplan adviesplichtig?

Adviesrecht | 22-07-2019

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit is gedaan. De bestuurder...

Mag OR-voorzitter blijven na herindiensttreding?

Samenstelling van de OR | 22-07-2019

Onze OR-voorzitter is onlangs met pensioen gegaan. Drie maanden later is hij echter weer in dienst getreden voor tien uur per week. Is hij nu nog steeds voorzitter? Op...

Heeft de OR instemmingsrecht bij preventief medisch onderzoek?

Instemmingsrecht | 10-07-2019

Onze werkgever wil een preventief medisch onderzoek gaan aanbieden. Moet hij daarvoor instemming vragen aan de ondernemingsraad? Ja, de werkgever moet de ondernemingsraad...

Moet de Arbeidsinspectie altijd reageren op een melding van de OR?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 10-07-2019

Als de ondernemingsraad van onze organisatie een melding doet bij de Arbeidsinspectie, is deze dan verplicht om te reageren? Moet zij dan ook langskomen? Dat klopt inderdaad....