Vraag & antwoord

Is fusieplan adviesplichtig?

Adviesrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit is gedaan. De bestuurder...

Kunnen we als OR de houdbaarheid van vakantiedagen beïnvloeden?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 22-07-2019

Volgens onze werkgever moeten wij onze vakantiedagen opmaken binnen het kalenderjaar. Maar klopt dit wel? Hebben wij als OR nog een rol bij het bepalen van die houdbaarheid?...

Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht bij 21 werknemers?

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) | Publicatiedatum 22-07-2019

We hebben 21 werknemers in dienst. Zijn we nu verplicht om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aan te wijzen of hoeft dat niet omdat we minder dan 25 werknemers hebben?...

Mag OR-voorzitter blijven na herindiensttreding?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze OR-voorzitter is onlangs met pensioen gegaan. Drie maanden later is hij echter weer in dienst getreden voor tien uur per week. Is hij nu nog steeds voorzitter? Op...

Kan de OR een klacht indienen bij Inspectie SZW?

Inspectie SZW | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze ondernemingsraad stelt over een kwestie te gaan klagen bij Inspectie SZW. Inspectie SZW zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in te stellen. Klopt dat?...

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | Publicatiedatum 25-01-2010

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Wat betekent dit precies? De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de...