Vraag & antwoord

Over welke onderhandelingsvaardigheden moet de OR beschikken?

Overlegrecht van de OR: artikel 24 WOR | 23-08-2021

Als ondernemingsraad (OR) moeten we vaak onderhandelen en tot een compromis zien te komen. Welke tips kunnen we goed gebruiken om met goede vaardigheden de onderhandelingen...